مقاله بررسی توسعه آبزی پروری در حوضه رودخانه ارس- منطقه استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی توسعه آبزی پروری در حوضه رودخانه ارس- منطقه استان اردبیل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه ارس
مقاله آبزی پروری
مقاله کیفیت آب
مقاله استان اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارابی سیدمحمدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: گنجیان خناری علی
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی با هدف سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه ارس برای توسعه فعالیت های آبزی پروری در حوزه جغرافیایی استان اردبیل واقع در منطقه شمال غربی کشور ایران، انجام شد. نمونه برداری ها در طی یک سال از خرداد ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸ به صورت ماهانه و در قالب سه ایستگاه تحقیقاتی انجام شد. نتایج نشان داد که در بیش تر موارد (به جز نیتروژن کل) بین پارامترها در ماه های مختلف سال، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (P<0.05). هر چند برخی از عوامل فیزیکوشیمیایی آب از ایستگاه ۱ به سمت ایستگاه ۳ دارای روند فزاینده بوده است، اما در بین ایستگاه های مختلف، اختلاف معنی دار نبود (P>0.05). حداقل و حداکثر عوامل فیزیکوشیمیایی آب شامل دمای آب ۲۷-۳ درجه سانتی گراد؛ اکسیژن محلول  14.47.5 میلی گرم بر لیتر؛ ۷٫۷-۸٫۶ PH؛ مجموع مواد محلول: ۰٫۷۹-۰٫۴۲ گرم بر لیتر؛ هدایت الکتریکی: ۱٫۵۷-۰٫۸۳ ms بر سانتی متر؛ سیلیس محلول: ۱۲٫۲۵-۷٫۱۷ میلی گرم بر لیتر؛ یون آمونیوم ۰٫۱۷۴-۰٫۰۱۸ میلی گرم بر لیتر؛ نیتریت: ۰٫۰۸۱-۰٫۰۰۴ میلی گرم بر لیتر؛ نیترات ۲٫۰۷۶-۰٫۴۹۲ میلی گرم بر لیتر؛ نیتروژن کل ۱۲٫۹۲-۹٫۱۲ میلی گرم بر لیتر؛ فسفات ۰٫۱۰۲-۰٫۰۴۲ میلی گرم بر لیتر؛ فسفر کل ۰٫۵۳۶-۰٫۲۰۵ میلی گرم بر لیتر و سختی کل ۶۸۵-۲۹۰ میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم اندازه گیری شد. در نتیجه استعدادهای توسعه پرورش ماهیان سردابی و گرمابی در محدوه استان اردبیل با استفاده از آب رودخانه ارس وجود دارد. اما به دلیل محدودیت دمای آب برای پرورش ماهیان گرم آبی لازم است در ذخیره سازی اولیه از بچه ماهیانی با وزن های بیش از ۱۰۰ گرم استفاده شود.