مقاله بررسی توزیع و فراوانی هاپلوتیپهای حاصل از هضم آنزیمی محصو ل PCR در کپور معمولی (Cyprinus carprio) سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی توزیع و فراوانی هاپلوتیپهای حاصل از هضم آنزیمی محصو ل PCR در کپور معمولی (Cyprinus carprio) سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هاپلوتیپ
مقاله PCR ،Cyprinus carpio
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاریجانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت غلام پور طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کپورماهیان بزرگترین خانواده ماهیان آب شیرین هستند و در ناحیه مصبی و آب های لب شور نیز دیده می شوند. ماهی کپور معمولی در دریای خزر رشد و نمو کرده و به طور طبیعی به دریای سیاه و آرال مهاجرت نموده است. جمعیتهای ماهی کپور در بخش های جنوب شرقی، جنوب غربی و غرب دریای خزر متفاوت است. در این مطالعه به بررسی توزیع و فراوانی هاپلوتیپهای حاصل از هضم آنزیمی محصو ل PCR در ژن سیتوکروم اکسیداز کپور معمولی در سه ناحیه از سواحل جنوبی دریای خزر (استان گلستان، مازندران، گیلان) در سال ۱۳۹۰ پرداخته شده است. نمونه برداری در فصل صید در نوار ساحلی دریای خزر به تعداد ۱۰ عدد کپور از هر استان انتخاب واز قسمت باله دمی به اندازه سه سانتیمتر نمونه برداری شد. نمونه ها را وارد میکرو تیوب که محتوی الکل ۹۶ درصد می باشد نموده و نمونه ها را جهت انجام کارهای ژنتیکی به آزمایشگاه ژنتیک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انتقال داده شد. در مجموع از ۲۱ هاپلوتیپ، استان گلستان و مازندران با ۸ هاپلوتیپ (۳۸٫۰۹۵ درصد) از هر استان از بیشترین مقدار و استان گیلان با ۵ هاپلوتیپ ( ۲۳٫۸۰۹درصد) از کمترین مقدار هاپلوتیپ برخوردار بودند. این نتایج نشان داد که بین نمونه های کپور دریایی استان گلستان و مازندران از نظر فراوانی هاپلوتیپها هیچ گونه اختلاف معنی داری مشاهده نشد(p>0.05)  ولی با نمونه های استان گیلان از اختلاف معنی داری بر خوردار برخورداربود (p<0.05).