مقاله بررسی توزیع فراوانی ویروس HPV18 از طریق حضور ژن انکوپروتئین E6 در نمونه بیماران مبتلا به سرطان سرویکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی توزیع فراوانی ویروس HPV18 از طریق حضور ژن انکوپروتئین E6 در نمونه بیماران مبتلا به سرطان سرویکس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن انکوپروتئین E6
مقاله سرطان سرویکس
مقاله ویروس HPV18

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی زاده سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نیاکان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: آقابزرگی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: لک رامین
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سیده افروز
جناب آقای / سرکار خانم: پیروزمند احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلوده شدن با انواع پرخطر پاپیلوما ویروس فاکتور مهمی در بروز سرطان سرویکس می باشد. از آنجا که کشت سلولی و روش های سرولوژیک در شناسایی این ویروس و انواع آن فاقد ارزش هستند، اهمیت روش های مولکولی در تشخیص قطعی و زودرس این ویروس آشکار می گردد. هدف از مطالعه، بررسی فراوانی ویروسHPV18  از طریق ژن E6 از نمونه های بلوک پارافینی با استفاده از روش PCR می باشد.
مواد و روش ها: از بین ۱۵۰ بلوک پارافینی از ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهانه رحم تهیه شده طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تعداد ۶۹ نمونه انتخاب شد و چک لیستی از آنها تکمیل گردید. سپس، استخراج DNA از بلوک های پارافینه با روش فنل / کلروفرم انجام گرفت. جهت بررسی HPV عمومی و HPV-18 به ترتیب از پرایمرهای ژن های L1 و E6 استفاده گردید.
نتایج: از میان ۶۹ بیمار مبتلا به سرطان دهانه رحم، ۵۳ مورد (۷۶٫۸ درصد) از نظر HPV مثبت و ۱۶ مورد (۲۳٫۱۹ درصد) منفی بودند. از این تعداد مثبت ۱۲ مورد (۱۷٫۳۹ درصد) HPV18 مثبت بود. ۶ بیمار دارای تشخیص Cervical Intraepithelial Neoplasia II, III (CIN II, III) و ۶ بیمار دارای تشخیص Squamous Cell Carcinoma (SCC) بودند.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه ما نتایج مطالعات قبلی مبنی بر ارتباط میان HPV و سرطان دهانه رحم را تقویت می کند. با توجه به پروتکل به کار رفته در استخراج DNA و PCR، می توان به صورت معمول این تست را در آزمایشگاه پاتولوژی با امکانات ساده و ارزان انجام داد.