مقاله بررسی توزیع شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در یک پست برق فشار قوی شهر زنجان با استفاده از فناوری GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی توزیع شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در یک پست برق فشار قوی شهر زنجان با استفاده از فناوری GIS
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست برق فشار قوی
مقاله میدان الکتریکی
مقاله میدان مغناطیسی
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی پیرسرایی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: میدان های الکتریکی و مغناطیسی یکی از عوامل زیان آور محیط کار در نیروگاه ها، خطوط انتقال نیرو، سیم های الکتریکی و تجهیزات الکتریکی بوده که در صورت مواجهه بر سلامتی انسان اثرات مضر دارد. این مطالعه با هدف فراهم آوردن اطلاعاتی در خصوص شدت میدان های الکترومغناطیسی در پست های برق فشار قوی و مقایسه با حد مجاز مربوط انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه در یکی از پست های برق فشار قوی شهر زنجان که دارای خطوط انتقال برق۴۰۰KV ، ۲۳۰ و ۶۳ است؛ انجام شد. پس از مشخص کردن ایستگاه ها و اندازه گیری شدت میدان ها، نقشه های GIS تهیه و با حدود مجاز مقایسه گردید.
یافته ها: اندازه گیری چگالی شار مغناطیسی در بخش های مختلف پست نشان داد که کمترین و بیشترین شدت به ترتیب ۱٫۶۹ و ۱۵۳٫۰۷ میلی گوس (mG) بوده که کمتر از حد مجاز توصیه شده ACGIH است. در مورد شدت میدان الکتریکی طبق اندازه گیری ها کمترین و بیشترین مقادیر به ترتیب ۰٫۰۰۸KV/m و ۳۸٫۰۷ که بیشترین مقدار آن مربوط به خط ۴۰۰KV بوده که از حد مجاز توصیه شده ACGIH (KV/m 25) بالاتر است.
نتیجه گیری: با توجه به مقادیر به دست آمده؛ شدت میدان مغناطیسی از حد مجاز کمتر بود ولی در مورد میدان الکتریکی مقادیر اندازه گیری شده در خط ۴۰۰KV بیشتر از حد مجاز به دست آمد که نکته قابل توجه بوده و در این مورد باید از راهکارهای اریه شده جهت کاهش میزان مواجهه استفاده گردد.