مقاله بررسی توزیع تنش در مقاطع حساس تراورس B70 تحت اثر بار واقعی قطار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۶۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی توزیع تنش در مقاطع حساس تراورس B70 تحت اثر بار واقعی قطار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانیک خط آهن
مقاله تراورس بتنی
مقاله نیروسنج
مقاله زیرکوبی خط آهن
مقاله پایدارساز دینامیکی خط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری سردرودی جبارعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: درودی یاشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله بررسی تحلیلی تنش در تراورس با استفاده از نتایج آزمایش هایی که در خط آهن واقعی صورت گرفته است، انجام گردید. در این آزمایش ها تراورس بتنی B70 حاوی نیروسنج های جاسازی شده در آن نصب گردید. سپس بعد از زیرکوبی با عبور قطاری با بار محوری مشخص، نیروهای وارده بر تراورس به عنوان خروجی اندازه گیری ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان دادند که طراحی تراورس بتنی B70 برای حالت های متفاوت زیرکوبی شده و زیرکوبی نشده مناسب بوده و تنش های ایجاد شده در محدوده مجاز می باشد. همچنین تحلیل ها نشان دادند که عدم استفاده از ماشین پایدارساز دینامیکی خط برای تثبیت تراورس تعویض شده با کاهش سهم باربری تراورس مورد آزمایش باعث اعمال نیروهای بیشتر از چرخ به تراورس های اطراف می شود و همین مساله باعث تشدید نیروهای دینامیکی ریل تراورس و در نتیجه زوال زودرس تراورس ها می گردد. به همین دلیل در تعویض تراورس های معیوب مناسب است طول مناسبی از خط زیرکوبی شده و سپس ماشین پایدارساز دینامیکی خط فعالیت نماید.