مقاله بررسی توان Chenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی توان Chenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Chenopodium album
مقاله سزیم
مقاله جذب
مقاله هایدروپونیک
مقاله تجمع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موگویی رکسانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی توان گونه گیاهی Chenopodium album در پالایش سزیم پایدار از محلول ها انجام و الگوی تجمع و شاخص بردباری گیاه نسبت به سزیم مورد بررسی قرار گرفت.
در روش گیاه پالایی برای پالایش محلول های حاوی سزیم پایدار، ابتدا گیاهان گونه Chenopodium album در شرایط کنترل شده به صورت هایدروپونیک در محلول غذایی هوگلند رشد داده شد و سپس در معرض جذب سزیم از محلول سزیم کلراید با غلظت های متفاوت بین ۰٫۴ تا ۴ میلی گرم بر لیتر سزیم قرار گرفت.
در پایان ۱۴ روز تجمع سزیم در بافت گیاه، بین ۲۰۱٫۸۳±۲٫۱۵ تا ۱۰۳۲٫۸۶±۱۲٫۲۱ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد حداکثر%۶۸٫۰۸±۲٫۱۲  سزیم محلول ها مورد پالایش قرار گرفته که مربوط به پایین ترین غلظت سزیم می باشد. همچنین گیاهان قادر به تجمع سزیم هم در ریشه و هم در برگ ها بوده اند که نشان می دهد Chenopodium album می تواند گزینه مناسبی برای گیاه پالایی و جذب سزیم از محلول ها باشد.