مقاله بررسی توان پیش بینی درآمد بالقوه مشتریان در مقابل سابقه اعتباری آن ها جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی در بانک ملت (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی توان پیش بینی درآمد بالقوه مشتریان در مقابل سابقه اعتباری آن ها جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی در بانک ملت (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سابقه اعتباری
مقاله درآمد بالقوه
مقاله سیستم ارزیابی اعتبار
مقاله ریسک اعتباری
مقاله بازپرداخت تسهیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی عراقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علیقلی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی توانایی پیش بینی درآمد بالقوه به عنوان یک متغیر مستقل در کنار سابقه اعتباری مشتریان بانک برای پیش بینی کردن بازپرداخت تسهیلات می باشد. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که سیستم ارزیابی اعتبار تمامی آیتم های موجود در بازپرداخت تسهیلات را بررسی نمی کند و در پیش بینی کارایی کمتری دارد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر روی ۶۷ نفر از کارمندان بانک اجرا گردید. بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک متغیر وابسته و سابقه اعتباری و درآمد بالقوه متغیر های مستقل مورد نظر بودند. که نتایج آماری در سطح اطمینان ۹۷ درصد ارتباط معنادار متغیر های مستقل و وابسته را نشان داد. لذا اعطا کنندگان تسهیلات باید در تصمیم گیری های خود هم سابقه اعتباری و هم درآمد بالقوه مشتری را در نظر گیرند. این تحقیق به بانک ها کمک خواهد کرد تا کنترل های بهتری را در ریسک اعتباری اعمال کنند.