مقاله بررسی توان باکتری های فلاوباکتریوم در حلالیت فسفر نامحلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۷۲ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی توان باکتری های فلاوباکتریوم در حلالیت فسفر نامحلول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلاوباکتریوم
مقاله انحلال فسفر معدنی
مقاله باکتریهای محرک رشد گیاه
مقاله ریزوسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی رحمانی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ریزوسفر محل زندگی طیف متنوعی از میکروارگانیسمها و بالاخص باکتریهاست که ممکن است برای رشد گیاه مفید، مضر یا بی تاثیر باشد. باکتریهای مفید این منطقه که به باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه موسوم می باشند توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده اند. این باکتریها می توانند با استفاده از یک یا چند مکانیسم خاص موجب بهبود رشد گیاه شوند. توانایی افزایش حلالیت فسفاتهای معدنی نامحلول یکی از صفاتی است که معمولا در غربالگری و انتخاب این باکتریها در نظر گرفته می شود. باکتری جنس Flavobacterium یکی از انواع باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه است که در بسیاری از مقالات مروری چاپ شده در فهرست انواع PGPR ذکر شده است. در این تحقیق به منظور بررسی توانایی حل کنندگی فسفاتهای معدنی نامحلول در محیط کشت جامد و مایع حاوی تری کلسیم فسفات اسپربر، از ۴۴ جدایه فلاوباکتریوم جداسازی شده از ریزوسفر گندم خاکهای ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که ۲۸ جدایه توان رشد در محیط جامد را داشتند. شاخص انحلال فسفر در روز چهارم از ۰٫۲۴ تا ۱٫۱۷، در روز ششم از ۰٫۱۵ تا ۱٫۳۶ و در روز هشتم از ۰٫۱۲ تا ۲٫۷۳ متغیر بود. بیشترین شاخص انحلال فسفر به طور متوسط مربوط به جدایه F11 بود. از نظر توانایی جدایه ها در استفاده از تری کلسیم فسفات در محیط اسپربر مایع، نتایج نشان داد که ۳۴ جدایه از قدرت حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول در محیط مایع برخوردار بودند. متوسط میزان حلالیت ۳٫۵۴ میکروگرم در میلی لیتر و دامنه آن از صفر تا ۳۷٫۴۸ میکروگرم در میلی لیتر متغیر بود. نتایج حاکی از این بود که جدایه F11 برترین جدایه از نظر توان حل کنندگی فسفات در محیط اسپربر مایع بود.این جدایه از گونه  odaratum.F متعلق به کلکسیون میکروبی موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان جدایه برتر از نظر توان حل فسفات معدنی نا محلول در محیط جامد و مایع بود.