مقاله بررسی توانمندی ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی توانمندی ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان قم
مقاله بخش کهک
مقاله توسعه پایدار روستایی
مقاله گردشگری پایدار
مقاله گردشگری روستایی
مقاله مدل SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: افراخته حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری روستایی در استان قم که قابلیت ویژه ای در گردشگری مذهبی دارد، پدیده ایه ای نامتعارف جلوه می کند، اما این استان با داشتن ۹۳٫۸۸ درصد شهرنشینی، دارای آلودگی های هوا و حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در شهر قم است که در گرایش شهروندان به گردشگری روستایی موثر است. بخش کهک قم با روستاهای ییلاقی، از مقاصد شهرنشینان برای گردشگری روزانه و بعضا گاه موقت چند روزه است. روستاهای مورد بررسی علیرغم با وجود دارا بودن جاذبه ها های طبیعی و انسانی در بعد منطقه ای، نتوانسته اند از فرصت گردشگرپذیری موجود برای توسعه گردشگری روستایی و در نهایت توسعه روستا موفق عمل کنند. مقاله پژوهش پیش رو با استفاده از روش پیمایشی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی و با در نظر گرفتن دیدگاه سه گروه مشارکت کننده (گردشگران، مسئولان و خانوار ساکن)، در راهبردهایی را در برای توسعه گردشگری روستاهای هدف را ارائه کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۸۷۴ خانوار ساکن، بیش از ۱۰۰۰۰ نفر گردشگر سالانه روستاهای مورد مطالعه و ۲۵ مسئول در زمینه زمینه گردشگری است، که با استفاده از نمونه گیری کوکران ۲۶۷ نفر از ساکنان روستا، ۳۰۶ نفر گردشگر و ۲۵ مسئول به عنوان برای جامعه نمونه انتخاب شده اند. یافته های پژوهش، کمبود زیرساخت های لازم، از جمله مکان های اقامتی، پذیرایی، رفاهی و ضعف مدیریت در زمینه توسعه گردشگری را نشان می می دهد. بررسی نتایج و تحلیل ها از افزایش آسیب زیست محیطی، به دلیل نامناسب بودن عوامل زیرساختی و ضعف سرمایه گذاری در این بخش برای استفاده از اثرات آثار مثبت گردشگری روستایی در پیشبرد توسعه روستایی حکایت دارد.