مقاله بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۶۹ تا ۶۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله عصب دندانی تحتانی
مقاله جراحی دهان
مقاله آناتومی
مقاله دندان نهفته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتیان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدروح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط نزدیک بین ریشه دندان مولر سوم مندیبل و کانال دندانی تحتانی شایع است. پیش گیری از آسیب به عصب دندانی تحتانی حین جراحی اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به منظور تعیین توانایی تکنیک رادیوگرافی پانورامیک در نمایش ارتباط دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی با استفاده از یافته های جراحی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، علایم رادیوگرافی ۶۰ نمونه مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کلینیک وابسته در سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰ که حداقل یک علامت مبنی بر مجاورت بین کانال و دندان در رادیوگرافی پانورامیک آن ها تشخیص داده شد توسط رادیولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفت. دندان های عقل توسط متخصص جراح فک و صورت خارج شد و درگیری یا عدم درگیری دندان با کانال به عنوان ملاک استاندارد ثبت گردید. قدرت تشخیص شاخص های رادیوگرافی با آزمون McNemar بررسی شد (a=0.05).
یافته ها: سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان با دیواره فوقانی کانال (p value= 0.1)، سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان بر روی کل کانال (p value< 0.001)، سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان همراه با ایجاد تنگی و انحراف در کانال (p value= 0.013) نسبت به بقیه علایم قابلیت تشخیصی بیشتری داشتند و به ترتیب ارزش پیش گویی مثبت ۵۹٫۳ درصد، ۸۶٫۳ درصد و ۵۴٫۵ درصد داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان بر روی کل کانال همراه با ایجاد تنگی و انحراف کانال در رادیوگرافی پانورامیک می تواند نشانگر ارتباط واقعی بین دندان و کانال باشد.