مقاله بررسی توانایی جهت یابی شنیداری و تکامل آن در کودکان هنجار ۸ تا ۱۱ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی توانایی جهت یابی شنیداری و تکامل آن در کودکان هنجار ۸ تا ۱۱ سال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله جهت یابی
مقاله تکامل مکان یابی
مقاله تفاوت زمان بین دو گوش
مقاله تفاوت شدت بین دو گوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی دستگردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرکیان سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جهت یابی بر اساس پردازش نشانه های زمانی و شدتی بین دو گوش حاصل می شود. مزایای این توانایی در انسان، درک گفتار در محیط های شلوغ بر اساس تحلیل صحنه شنوایی و اثر کوکتل پارتی است. برای بررسی جهت یابی کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی و سایر اختلالات، ضروری است عملکرد کودکان هنجار به طور کامل بررسی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی جهت یابی و تکامل آن در کودکان هنجار انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه روی ۸۰ کودک هنجار دختر شامل ۴۲ نفر و پسر ۳۸ نفر در محدوده سنی ۸ تا ۱۱ سال انجام شد. عملکرد جهت یابی پس از اعمال تفاوت شدت بین دو گوش از ۱۰- تا ۱۰+ دسی بل و ایجاد تفاوت زمان بین دو گوش از ۸۸۰- تا ۸۸۰+ میکروثانیه با دو نویز بالاگذر و پایین گذر بررسی شد.
یافته ها: در آزمون تفاوت شدت بین دو گوش تابع جهت یابی تقریبا خطی بود، در حالی که در آزمون تفاوت زمان بین دو گوش از تفاوت ۲۲۰- تا ۲۲۰+ میکروثانیه تابع خطی و از ۴۴۰-تا ۸۸۰- و ۴۴۰+ تا ۸۸۰+ میکروثانیه، به طرف مجانب تمایل می یافت. خطای جهت یابی در آزمون اول در مقایسه با آزمون دوم کمتر بود (p<0.0001) و اثر سن فقط در آزمون دوم مشاهده شد (p=0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، در آزمون تفاوت زمان بین دو گوش، جهت یابی کودکان ۱۱ سال بهتر از سایر کودکان بود و در آزمون تفاوت شدت بین دو گوش تاثیر سن وجود نداشت.