مقاله بررسی تنوع گیاهان شهدزا و گرده زا در مدیریت زنبورداری از مرتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره آقاچ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گیاهان شهدزا و گرده زا در مدیریت زنبورداری از مرتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره آقاچ)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان شهدزا
مقاله گیاهان گرده زا
مقاله زنبورداری
مقاله استفاده چند منظوره
مقاله مراتع قره آقاچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: گویلی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود پوشش گیاهی شهد زا و گرده زا در مراتع می تواند زمینه اشتغال جهت کاربری زنبورداری بعنوان یکی از جنبه های استفاده چند منظوره از مراتع را فراهم آورد. بدین منظور توسعه آن به عنوان یک راهکار مبتنی بر دانش بومی برای ایجاد اشتغال و جبران کاهش درآمد دامداران، به دلیل ضرورت کاهش دام در مراتع منطقه و جلوگیری از فشار وارده و تخریب آن توصیه می شود. شناخت دقیق گیاهان مورد علاقه زنبور عسل و نقاط پراکنش آنها و همچنین فنولوژی (به ویژه زمان گلدهی) از ابزارهای مهم برنامه ریزی جهت حفظ و جلوگیری از تخریب مرتع و توسعه زنبورداری در مراتع منطقه است. در این تحقیق پتانسیل حوزه آبخیز قره آقاچ از نظر حضور گیاهان مناسب در زنبورداری، به عنوان ابزار مرتعدار مورد بررسی گرفت. نمونه برداری در تیپ های گیاهی به روش تصادفی با استقرار ۳ ترانسکت ۲۰۰ متری و ۳۰ پلات یک متر مربعی و نمونه برداری از گیاهان و تنوع گونه های شهدزا و گرده زا انجام گردید. در منطقه مورد مطالعه مهمترین تیره های گیاهی مورد استفاده زنبور عسل به ترتیب Compositae، Labiatae، Umbelifera، Cruciferae، Liliaceae و Caryophyllaceae می باشد. از تعداد ۱۱۴ گونه گیاهی در منطقه، ۷۸ گونه مورد استفاده زنبورعسل هستند که از نظر دامداران کم ارزش بوده و پوشش غالب مراتع ضعیف و بحرانی را تشکیل می دهند. لذا شناخت گیاهان و تعیین زمان گل دهی، منجر به تهیه تقویم زنبورداری و پتانسیل زنبور پذیری خواهد شد.