مقاله بررسی تنوع گونه های چوبی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه های چوبی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع
مقاله غنا گونه ای
مقاله گونه های چوبی
مقاله عوامل فیزیوگرافی
مقاله باباکوسه علیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی نیکنام
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در جنگل های دنیا برای آگاهی از تغییرات موجود در اکوسیستم های جنگلی، تنوع و ترکیب گونه های چوبی را برآورد می کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تنوع و غنای گونه های چوبی با عوامل فیزیوگرافی که فاکتورهای مهمی در پراکنش و استقرار گونه های گیاهی محسوب می شوند، می باشد. برای برداشت داده ها، ۸۴ قطعه نمونه ۱۶۰۰ مترمربعی با شبکه آماربرداری ۲۵۰×۲۰۰ در جنگلی واقع در سری دو حوزه آب خیز ثلاث باباجانی و روستای بابا کوسه علیا در استان کرمانشاه پیاده گردید. در هر قطعه نمونه فاکتورهایی مانند ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت، نوع گونه و قطر آن برداشت شد. سپس مقادیر ۸ شاخص تنوع و یکنواختی (سیمسون، هیل، شانون، تعداد گونه های همسال، یکنواختی سیمسون، کامارگو، اسمیت- ویلسون و تعدیل شده نی) و دو شاخص غنا (مارگالف و منهنیک) با استفاده از مجموع سطح مقطع هرگونه و کل پایه ها در هر قطعه نمونه محاسبه گردید. در مجموع ۹ گونه چوبی در جنگل های منطقه مورد مطالعه شناسایی و ۳ شاخص تعداد گونه های همسال، اسمیت- ویلسون و مارگالف به ترتیب به عنوان بهترین شاخص های ناهمگنی، یکنواختی و غنا تعیین گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین مقادیر تنوع و غنای گونه ای در ارتفاعات بالایی، جهت شمال و شیب های بالای ۳۰ درصد وجود دارد. بیش ترین مقادیر یکنواختی نیز در ارتفاعات پایین و جهت جنوبی وجود داشته و در طبقات مختلف شیب نیز اختلاف معنی داری بین مقادیر شاخص اسمیت- ویلسون دیده نمی شود.