مقاله بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله پرندگان آبزی
مقاله پرندگان کنارآبچر
مقاله منطقه حفاظت شده مند
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیعی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه حفاظت شده مند با وسعتی معادل ۵۲۲۸۹ هکتار در مختصات جغرافیایی ۱۵ ۵۱ تا ۳۵ ۵۱ طول شرقی و ۱۵ ۲۷ تا ۴۵ ۲۸ عرض شمالی در جنوب ایران، در استان بوشهر و در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر واقع شده است. مقاله حاضر به منظور بررسی و تعیین جمعیت و تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در زیستگاه تالابی منطقه حفاظت شده مند و بر اساس یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) لغایت ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) ارائه شده است. در طول دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه، تعداد ۵۹۳۹۷ پرنده آبزی مرکب از ۷۳ گونه، ۱۵ تیره و ۶ راسته در منطقه حفاظت شده مند زمستان گذرانی نموده اند. در این مدت بیشترین تعداد پرنده متعلق به گونه باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) با ۱۸۹۰۲ قطعه سرشماری شده بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیره های آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران بزرگترین و کوچکترین تیره به ترتیب متعلق به باکلانیان (Phalacrocoracidae) و کشیمیان (Podicipedidae) با ۳۱٫۸۲ و ۰٫۰۳ درصد فراوانی به ترتیب بوده است. در دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) با تعداد ۱۹۸۵۸ قطعه پرنده بیشترین و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۱۹۴ قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۹) با تعداد ۴۷ گونه شناسایی شده بیشترین تعداد و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۱۵ گونه کمترین تعداد گونه شناسایی شده را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) لغایت ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) متعلق به تیره های کنار آبچر با ۶۴٫۲ درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های آبزی با ۳۵٫۸ درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در منطقه حفاظت شده مند مربوط به سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۹) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) بوده است (p<0.05).