مقاله بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب مهارلو در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب مهارلو در استان فارس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله پرندگان آبزی
مقاله پرندگان کنارآبچر
مقاله تالاب مهارلو
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیعی امید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نژاد بسطامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جولایی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب مهارلو و بر اساس یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) لغایت ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) انجام پذیرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش در طول دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه، تعداد ۲۹۰۵۵۴ پرنده آبزی مرکب از ۶۵ گونه، ۱۴ تیره و ۶ راسته در تالاب مهارلو زمستان گذرانی نموده اند. در این مدت بیشترین تعداد پرندگان رمستان گذران متعلق به گونه فلامینگوی بزرگ (Phoenicopterus ruber) با ۵۰۳۵۵ قطعه سرشماری شده بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیره های مهاجر زمستان گذران بزرگترین و کوچکترین آن به ترتیب متعلق به تیره مرغابیان (Anatidae) و تیره گلاریولیان (Glareolidae) با ۵۱٫۳۶۸ و ۰٫۰۰۱ درصد فراوانی بوده است. در دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) با تعداد ۵۶۱۶۲ قطعه پرنده بیشترین و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۸۸۶۶ قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) با تعداد ۳۷ گونه بیشترین و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۱۴ گونه کمترین غنا را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران متعلق به تیره های آبزی با ۵۱٫۷۶ درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های کنارآبچر با ۴۸٫۲۴ درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در تالاب مهارلو مربوط به سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال ۱۳۸۸ (۲۰۱۰) بوده است (P<0.05).