مقاله بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران پارک ملی دریایی نایبند در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران پارک ملی دریایی نایبند در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله پرندگان آبزی
مقاله پرندگان کنارآبچر
مقاله پارک ملی دریایی
مقاله نایبند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیعی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در پارک ملی دریایی نایبند و بر اساس یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) لغایت ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) انجام شده است. در طول دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه، تعداد ۴۲۴۱۵ پرنده تالابی مرکب از ۶۵ گونه، ۱۳ تیره و ۵ راسته در پارک ملی دریایی نایبند زمستان گذرانی نموده اند. در این مدت بیشترین تعداد پرنده متعلق به گونه کاکایی صورتی (Larus genei) با ۱۶۹۴۶ قطعه سرشماری شده بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیره های مهاجر زمستان گذران بزرگترین و کوچکترین تیره به ترتیب متعلق به کاکاییان (Laridae) و سلیم خرچنگ خواریان (Dromadidae) با ۵۸٫۸۳۲ و ۰٫۰۰۷ درصد فراوانی به ترتیب بوده است. در دوره ۱۰ ساله مورد مطالعه سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۵) با تعداد ۱۰۹۹۰ قطعه پرنده بیشترین و سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) با تعداد ۹۴۷ قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند.از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) با تعداد ۳۸ گونه بیشترین و سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) با تعداد ۱۳ گونه کمترین غنا را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران متعلق به تیره های کنارآبچر با ۹۱٫۵ درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های آبزی با ۸٫۵ درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در پارک ملی دریایی نایبند مربوط به سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۵) بوده است (P<0.05).