مقاله بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله آبزی
مقاله کنارآبچر
مقاله تالاب بین المللی گاوخونی
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیعی امید
جناب آقای / سرکار خانم: چرخی منا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب بین المللی گاوخونی با وسعتی در حدود ۴۷۰۰۰ هکتار در مختصات جغرافیایی ۵۲° ۴۵’ تا ۵۲° ۵۲’ طول شرقی و ۳۰° ۳۰’ تا ۳۲° ۰۸’ عرض شمالی در مرکز ایران، در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و در ۳۰ کیلومتری شهر ورزنه واقع شده است. مقاله حاضر به منظور بررسی و تعیین جمعیت و تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب بین المللی گاوخونی و بر اساس یک دوره ۱۱ ساله از سال (۲۰۰۱) ۱۳۷۹ لغایت (۲۰۱۱) ۱۳۸۹ ارائه شده است. در طول دوره ۱۱ ساله مورد مطالعه، تعداد ۱۰۶۱ پرنده تالابی مرکب از ۱۸ گونه، ۵ راسته و ۹ تیره در تالاب بین المللی گاوخونی زمستان گذرانی نموده اند. در این مدت بیشترین تعداد پرنده متعلق به گونه فلامینگوی بزرگ (Phoenicopterus ruber) با ۲۴۷ قطعه سرشماری شده بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیره های آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب بین المللی گاوخونی بزرگترین و کوچکترین تیره به ترتیب متعلق به مرغابیان (Anatidae) و کاکاییان (Laridae) با ۲۸٫۳۷ و ۰٫۶۶ درصد فراوانی به ترتیب بوده است. در دوره ۱۱ ساله مورد مطالعه سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) با تعداد ۴۲۴ قطعه پرنده بیشترین و سال های (۲۰۰۶) ۱۳۸۴ و (۲۰۱۱) ۱۳۸۹ که در این تالاب پرنده ای مشاهده نشده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای و تعداد گونه شناسایی شده سال های ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) با تعداد ۹ گونه شناسایی شده بیشترین تعداد و سال های (۲۰۰۶) ۱۳۸۴ و (۲۰۱۱) ۱۳۸۹ که در این تالاب پرنده ای مشاهده نشده کمترین تعداد گونه شناسایی شده را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران از سال (۲۰۰۲) ۱۳۷۹ لغایت (۲۰۱۱) ۱۳۸۹ متعلق به تیره های کنارآبچر با ۶۷٫۱ درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های آبزی با ۳۲٫۹ درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در تالاب بین المللی گاوخونی مربوط به سال (۲۰۰۹) ۱۳۸۷ و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال های (۲۰۰۶) ۱۳۸۴ و (۲۰۱۱) ۱۳۸۹ که در این تالاب پرنده ای مشاهده نشده، بوده است (P<0.05).