مقاله بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای بومی مازندران و گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگر ISSR-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای بومی مازندران و گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگر ISSR-PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله ISSR
مقاله گاو مازندرانی
مقاله گاو هلشتاین
مقاله نشانگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشایی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: آهنی آذری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانلو حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی نژادهای بومی اطلاعات مهمی جهت مدیریت منابع بومی برای جلوگیری از کاهش ناشی از همخونی و نیز حفظ تنوع ژنتیکی فراهم می آورد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تنوع ژنتیکی گاوهای بومی مازندران و مقایسه آن با نژاد هلشتاین با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ای (ISSR) بود. در این طرح از تعداد ۷۱ راس گاو مازندرانی و ۱۰۴ راس گاو هلشتاین نمونه گیری به عمل آمد. نمونه های DNA به روش استخراج نمکی تغییر یافته، استخراج شدند. برای انجام PCR از پرایمر  (AG) 9 Cاستفاده شد. بررسی الگوی باندی نشان داد که تعداد ۳۰ (۹۳٫۷۵ درصد) و ۲۴ (۷۵ درصد) باند چندشکل به ترتیب در نژادهای مازندرانی و هلشتاین وجود داشته است.میانگین تعداد آلل موثر، تعداد آلل مشاهده شده، شاخص شانون و شاخص تنوع ژنی نئی در گاو بومی به طور معنی داری (p<0.05) بیشتر از گاو هلشتاین بود. سطح پایین تر تنوع در گاوهای هلشتاین ممکن است به دلیل اجرای برنامه های انتخاب شدید و تلقیح مصنوعی باشد. به هر حال گاوهای نژاد بومی کمتر تحت تاثیر انتخاب مصنوعی قرار گرفته اند.