مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در سواحل استان گیلان وگلستان با استفاده از روش توالی یابی DNA میتوکندری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در سواحل استان گیلان وگلستان با استفاده از روش توالی یابی DNA میتوکندری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Liza saliens ،rRNA 16s
مقاله توالی یابی DNA میتوکندری
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی گیل کلائی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: قانع رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: لالوئی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) یکی از گونه های با ارزش و اقتصادی دریای خزر است که تاکنون مطالعه ای در مورد ژنتیک جمعیت آن انجام نشده است. در این بررسی به منظورتعیین ساختار ژنتیک جمعیت ماهی کفال پوزه باریک در دو منطقه غربی (انزلی)، شرقی (تالاب گمیشان) حوضه جنوبی دریای خزر از روش توالی یابی ژن ۱۶ rRNA S میتوکندریایی استفاده شد. توالی بدست آمده از ژن مورد نظر bp552 بود. در مجموع بین ۷ هاپلوتایپ متفاوت و۳۳ جایگاه متغیر بدست آمد. تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی در نمونه های کل مناطق به ترتیب برابر ۰٫۴۴ و ۰٫۰۰۷ بود. نتایج بدست آمده از فاصله ژنی میزان پایینی از فاصله ژنی را در نمونه های دو منطقه نشان داد. برآورد جریان ژنی حاکی از وجود جریان ژنی دربین نمونه های دومنطقه بود و بین دو منطقه جدایی تولید مثلی وجود نداشت. همچنین تفاوت ژنتیکی معنی داری بین دومنطقه مشاهده نشد (P³۰٫۰۵) و می توان عنوان نمود که جمعیت یکسانی از ماهی کفال پوزه باریک در مناطق مورد بررسی وجود دارد.