مقاله بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens بر اساس نشانگر RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens بر اساس نشانگر RAPD
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Tymus Pubescens
مقاله چندشکلی
مقاله نشانگر RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضابطی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مداح‌ عارفی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نظریان فیروزآبادی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نژاد عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آویشن یکی از بزرگ ترین و معروف ترین جنس های خانواده نعناعیان است. گونه های آویشن معمولا به عنوان جوشانده گیاهی، ادویه، چاشنی غذا و گیاه دارویی استفاده می شوند. گونه Thymus Pubescens اغلب می تواند در مناطق شمال و غرب ایران رشد کند. توصیف گیاهان بوسیله نشانگرهای مولکولی یک راه کار مطلوب برای اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی است.
مواد و روش ها: دوازده توده T. Pubescens که از نواحی مختلف ایران جمع آوری شده بودند، بوسیله ۳۰ آغازگر تصادفی جهت ارزیابی چندشکلی غربال شدند. استخراج DNA ژنومی از نمونه ها بر اساس روش خانوجا و همکاران با کمی تغییرات انجام گرفت. تشابه ژنتیکی بوسیله ضریب تشابه جاکارد محاسبه شد و دندوگرام بوسیله روش UPGMA ترسیم گردید.
یافته ها: از کل آغازگرها، ۲۷ آغازگر انتخاب شده ۳۶۰ باند تولید کردند که ۲۷۳ باند چندشکل بودند. میانگین تعداد باند برای هر آغازگر ۱۳٫۳۳ بود که ۱۰٫۱۱ باند چندشکل بودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی ۰٫۳۵ برآورد شد. تجزیه کلاستر اطلاعات بوسیله الگوریتم UPGMA و همچنین تجزیه به مولفه های اصلی این ۱۲ توده را به سه گروه عمده تقسیم نمودند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روش RAPD، برای برآورد تنوع ژنتیکی در جمعیت های آویشن کوهی مناسب و مفید است. در مجموع نیم رخ RAPD توده های آویشن را بر اساس توزیع جغرافیایی از همدیگر تمیز داد.