مقاله بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (.Hordeum sp) بر اساس خصوصیات مورفولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۵۶ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (.Hordeum sp) بر اساس خصوصیات مورفولوژی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله جو
مقاله مورفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی امین
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبک دست نودهی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی سراب شلی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: قدردان کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، ۱۱۵ ژنوتیپ جو بومی از ۵ گونه H.vulgare، H.spontaneum، H.marinum،H.murinum، H.bulbosume در قالب طرح سیستماتیک در مزرعه کشت گردید. ۱۰ صفت کمی براساس دستورالعمل های موسسه بین الملی ذخایر توارثی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین نمونه ها از نظر صفات مورد بررسی تنوع زیادی وجود دارد. تجزیه همبستگی بین صفات برای هر گونه جداگانه محاسبه شد. البته همبستگی مثبت و معنی دار بین تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه وجود داشت. همچنین تعداد دانه در سنبله با صفات عرض دانه و طول دانه دارای همبستگی منفی بود. تجزیه به مولفه های اصلی، ۳ مولفه اصلی را مشخص کرد که ۷۸ درصد از تغییرات کل را توجیه می نمودند، مولفه اول با ۳۵ درصد توجیه کننده صفاتی شامل تعداد سنبلچه، طول و عرض دانه و تعداد دانه در سنبله؛ مولفه دوم با ۲۲ درصد توجیه کننده صفاتی شامل بیرون زدگی پدانکل، طول محور پدانکل و طول سنبله بود و مولفه سوم با ۲۲٫۳۸ درصد عمدتا صفات ارتفاع، تعداد گره و تعداد برگ را دربر گرفت. تجزیه خوشه ای بر اساس میانگین کلیه صفات، نمونه ها را در ۳ طبقه گروه بندی نمود و تا حد زیادی توانست گونه های مختلف جو را از هم تفکیک نماید. نتایج این تحقیق بیانگر تنوع بالا در نمونه های جوهای وحشی ایران می باشد که با شناسایی ژن های مفید در آنها می تواند در اصلاح و بهبود ارقام زراعی استفاده گردند.