مقاله بررسی تنوع ژنتیکی تحت تیپ های مایکوباکتریوم بوویس در ایران توسط روش اسپولیگوتایپینگ و PCR RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی تحت تیپ های مایکوباکتریوم بوویس در ایران توسط روش اسپولیگوتایپینگ و PCR RFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپولیگوتایپینگ
مقاله مایکوباکتریوم بوویس
مقاله مولکولار اپیدمیولوژی
مقاله PCR RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقیان پویان
جناب آقای / سرکار خانم: تدین کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مصوری نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: درخشانی نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی پور شجاعت
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولایتی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قادری رایناک
جناب آقای / سرکار خانم: برومندفر سامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جریان انجام این تحقیق که بمدت ۱۸ ماه از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ صورت پذیرفت، در مجموع تعداد ۸ جدایه انسانی مایکوباکتریوم بوویس که از میان ۱۳۲۰ بیمار مشکوک به سل اخذ شده بودند همراه با ۶۸ جدایه گاوی این مایکوباکتریوم مورد مطالعه قرار گرفتند. ساختار ژن pncAتمام جدایه ها با هدف بررسی وضعیت مقاومت آنها نسبت به پیرازینامید با استفاده از روش PCR RFLP مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این همه جدایه ها بمنظور درک بهتر ارتباطات اپیدمیولوژیک میان آنها اسپولیگوتایپینگ گردیدند. آلودگی تنها ۰٫۶ درصد از بیماران تحت مطالعه به مایکوباکتریوم بوویس در مقایسه با گزارشات مشابه از ایران، میزان پایین تری از فراوانی این باکتری را در میان بیماران نشان می دهد. ضمن آنکه تمام جدایه ها نسبت به پیرازینامید مقاوم بودند. با مراجعه به بانک اطلاعات بین المللی اسپولیگوتایپینگ (SPOLDB04) و مقایسه اسپولیگوتایپ های شناسایی شده در این تحقیق، دو تیپ ژنتیکی به نام های ST595 و ST694 در میان جدایه های انسانی و ۱۲ تیپ ژنتیکی در میان جدایه های گاوی شناسایی گردیدند. تیپ ST595 تنها ژنوتایپ مشترک میان جدایه های انسانی و گاوی تحت مطالعه در این تحقیق شناخته شد. یافته های این پژوهش به مسوولین بهداشتی کشور خاطر نشان می نمایند که مایکوباکتریوم بوویس همچنان سلامت شهروندان ایرانی را در معرض تهدید قرار می دهد.