مقاله بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام زیتون ایران با استفاده از نشانگرهای RAPDs که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام زیتون ایران با استفاده از نشانگرهای RAPDs
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله نشانگر مولکولی
مقاله روش UPGMA
مقاله تجزیه خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مزینانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جباری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارقام زراعی زیتون ایران که تحت یک نام معرفی می گردند، دارای تنوع در درون خود هستند. در این بررسی در مرحله اول، تنوع مولکولی ۴۶ نمونه درخت زیتون از ۱۰ رقم با ۲۰ آغازگر RAPD بررسی شد. ۵۳٫۱% کل نوارها چندشکل بودند. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارهای NTSYS و SPSS آنالیز گردید. در مرحله دوم، نمونه های کاملا مشابه حذف گردید. مجددا این ارقام با ۲۰ آغازگر RAPD بررسی شدند. از تعداد کل باندها، ۷۹٫۵% کل باندها چندشکل بودند. از روش های مختلف برای محاسبه ماتریس تشابه و تجزیه کلاستر استفاده شد. بهترین کلاستر بر اساس ماتریس تشابه Dice و روش UPGMA به دست آمد. میانگین ضرایب تشابه به روش Dice، نشان دهنده وجود تنوع کم در بین ارقام است. در تجزیه به مختصات اصلی، ارقام به خوبی از هم تفکیک شدند. مقایسه نتایج تجزیه خوشه ای، نتایج بررسی مورفولوژیک را تا حد زیادی تایید کرد. به طور کلی انجام یک آزمایش مولکولی در ادامه طبقه بندی مورفولوژی ضروری به نظر می رسد. در مرحله اول استفاده از نشانگرهای RAPD برای بررسی اولیه مطالعات مورفولوژی مطلوب به نظر می رسد. در ادامه این مطالعه می توان با استفاده از نشانگرهای دیگر همین نتایج را تایید نمود و چه بسا بتوان آن را دقیق تر ارزیابی نمود.