مقاله بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام جدید اصلاحی داودی (Chrysanthemum morifolium) ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام جدید اصلاحی داودی (Chrysanthemum morifolium) ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل داودی
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله صفات مورفولوژیکی
مقاله همبستگی صفات
مقاله تجزیه عاملی
مقاله تجزیه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیامحمدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوسی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر ساله رقم های جدیدی از گل داودی (Chrysanthemum morifolium) به منظور گل های شاخه بریده، گیاهان باغچه ای و گیاهان گلدانی اصلاح می شوند که به دو صورت گل شاخه بریده و گیاه گلدانی دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند. در این تحقیق صفات کمی و کیفی مورفولوژیکی مرتبط با ۲۰ رقم جدید اصلاحی گل داودی بررسی شدند. تنوع نسبتا بالایی را در صفات مورد ارزیابی مشاهده شد. تجزیه همبستگی ساده صفات وجود همبستگی منفی معنی داری را بین صفات نوع سر گل و ارتفاع گیاه نشان داد. در تجزیه عاملی، ۲ عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بزرگتر از یک در مجموع ۵۹٫۳۳۷ درصد واریانس کل را توجیه کردند. در عامل اول صفات ارتفاع و نوع سر گل در مجموع ۳۵٫۳۱۹ درصد از واریانس کل را توجیه نمودند. در تجزیه کلاستر ارقام به سه گروه اصلی تقسیم شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، ارقام جدید اصلاحی داودی از تنوع ژنتیکی قابل توجهی برخوردار بوده و منبع ارزشمندی برای پژوهش های به نژادی می باشند.