مقاله بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تالاب بین المللی کولاب کیاشهر و دهانه سفیدرود به منظور مقایسه با معیارهای کنوانسیون رامسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تالاب بین المللی کولاب کیاشهر و دهانه سفیدرود به منظور مقایسه با معیارهای کنوانسیون رامسر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب بین المللی
مقاله کولاب کیاشهر و دهانه سفیدرود
مقاله پرندگان آبزی
مقاله مونترو
مقاله گیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تالاب بین المللی کولاب کیاشهر و دهانه سفیدرود و مقایسه پرندگان آبزی بخش های مختلف آن (تالاب کیاشهر، ۲۲ بهمن و دهانه سفیدرود) همچنین مقایسه وضعیت کنونی پرندگان آبزی تالاب با معیارهای تالاب های بین المللی که در سال ۱۳۵۴ توسط این تالاب کسب شده، از فروردین تا اسفند ۱۳۸۷ انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد؛ ۸۱ گونه پرنده از انواع آبزی و کنارآبزی از ۱۶ تیره و ۶ راسته در این تالاب زیست می کنند که از این تعداد ۴۷ درصد آبزی و ۵۳ درصد کنارآبزی هستند. متنوع ترین تیره ها به ترتیب به آبچلیکیان (Scolopacidae)، مرغابیان (Anatidae) و کاکاییان (Lariidae) تعلق داشتند. بیشترین جمعیت پرندگان آبزی تالاب نیز متعلق به مرغابیان بود. بیشترین تعداد پرنده در زمستان و کم ترین تعداد در بهار شمارش گردید. بیشترین تنوع و جمعیت در تالاب ۲۲ بهمن مشاهده شد. تالاب ۲۲ بهمن با تالاب کیاشهر دارای بیشترین شباهت از نظر تنوع گونه ای (J=5.14) و از نظر جمعیت تالاب ۲۲ بهمن و دهانه سفیدرود دارای بیشترین شباهت بودند (R=92.3). پلیکان خاکستری (Pelecanus crispus) تنها پرنده در خطر انقراض جهانی بود که در این تالاب شناسایی شد. مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با معیارهای کنوانسیون رامسر نشان می دهد؛ تالاب کولاب کیاشهر و دهانه سفیدرود از حیث معیارهای ۲ و ۳ کنوانسیون رامسر تنها معیار۲a را در بررسی اخیر دارا است که دلایل متعدد سبب کاهش کیفیت این تالاب بین المللی برای زیست پرندگان آبزی نسبت به دهه ۱۳۵۰ شده است. از این رو پیشنهاد می شود، به عنوان یک تالاب آسیب دیده در لیست مونترو (MR) قرار گیرد.