مقاله بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocus با استفاده از نشانگر ISSR در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۶۴ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocus با استفاده از نشانگر ISSR در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگشت نگاری
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله زعفران
مقاله قدرت تفکیک
مقاله ISSR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیکی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Crocus شامل تقریبا هشتاد گونه است که عمدتا توسط گونه زراعی آن Crocus sativus شناخته می شود. تنوع ژنتیکی میان ۱۶ نژادگان جنس فوق در ایران برای اولین بار توسط نشانگر ISSR مورد مطالعه قرار گرفت. چهارده نشانگر، در مجموع  208قطعه قابل تشخیص و تکرار پذیر تولید کردند که تمام قطعات چند شکل بودند. قطعات ایجاد شده بر اساس وجود و عدم وجود امتیاز دهی شدند و از داده های فوق برای محاسبه ضرایب شباهت دایس، جاکارد و تطابق ساده استفاده گردید. دندروگرام مربوطه توسط نرم افزار NTSYSpc (نسخه ۲٫۰۲) و بر اساس الگوریتم Complete Linkage و UPGMA ترسیم گردید. تجزیه و تحلیل خوشه ای، نژادگان را به پنج گروه اصلی تقسیم نمود. علاوه بر این، نمودارهای به دست آمده از تحلیل PCoA نیز نژادگان را به پنج گروه تفکیک می نماید. قدرت تفکیک تجمعی برابر با ۱۳۴، میزان کمینه قدرت تفکیک برابر با ۴٫۸۷ در آغازگر UBC872 و میزان بیشینه برابر با ۱۵٫۵ در آغازگر UBC851 و متوسط قدرت تفکیک برابر با ۹٫۶ می باشد. نتایج به دست آمده سودمندی بالای نشانگر های ISSR را برای گروه بندی گونه های Crocus و تحلیل روابط زنتیکی آنها را نشان می دهد.