مقاله بررسی تنوع ریخت شناسی و ساختار جمعیت ماهی رفتگر خاردار (Cobitis taenia) در رودخانه تالار مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ریخت شناسی و ساختار جمعیت ماهی رفتگر خاردار (Cobitis taenia) در رودخانه تالار مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی رفتگر خاردار
مقاله Cobitis taenia
مقاله ریخت شناسی
مقاله خصوصیات زیستی
مقاله رودخانه تالار مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهربر سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آریا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ندوشن رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه از مهرماه ۱۳۸۷ تا شهریورماه ۱۳۸۸، در دو ایستگاه کسلیان و تجون در رودخانه تالار مازندران انجام شد. هدف از این بررسی، مطالعه ساختار جمعیتی و ریخت شناسی ماهی رفتگر خاردار در رودخانه تالار بود. تعداد ۴۱۰ نمونه ماهی رفتگر خاردار به طور ماهانه و در طول یک سال با دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ ۳۰۰ ولت صید گردید و سپس در فرمالین ۱۰ درصد تثبیت شدند. در این مطالعه ۶ فاکتور مریستیک (شمارشی) و ۳۸ فاکتور بیومتری (اندازه گیری) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی ها نشان داد که این ماهی در این رودخانه شعاع سخت ندارد، تعداد شعاع نرم باله پشتی ۶ عدد، شعاع های نرم منشعب باله مخرجی ۵ عدد، تعداد مهره های بدن ۳۹ عدد، تعداد خارهای کمان آبششی اول ۱۸ عدد، همچنین میانگین نسبت های؛ طول سر ۱۰٫۴۲، بیشترین عرض سر ۵٫۴۹، ارتفاع سر ۶٫۹۵، فاصله بین چشمی ۳٫۰۱، ارتفاع بیشینه بدن ۸٫۴۶، ارتفاع کمینه بدن ۵٫۳۵، طول ساقه دمی ۱۷٫۵۰، طول باله پشتی ۴٫۶۴، ارتفاع باله پشتی ۹٫۷۷، طول باله سینه ای ۳٫۹۸ و ارتفاع باله سینه ای ۷٫۹۴ میلی متر بود. به طور کلی نسبت جنسی ماهی ها بررسی شده ۲۹ درصد ماده و ۳۸٫۵ درصد نر و ۳۲٫۴ درصد نارس (نابالغ) تعیین گردید. بین نمونه های دو ایستگاه، ۴ فاکتور شمارشی و ۵ فاکتور طول سنجی دارای اختلاف معنی داری (۰٫۰۵>P) بود و به طور کلی ۳۰ درصد فاکتورها در دو ایستگاه معنی دار (۰٫۰۵>P) بودند. بررسی ساختار جمعیتی ماهی رفتگر خاردار نشان داد که میانگین سنی ماهی ها به طور میانگین ۱٫۰۷ سال بود. رابطه بین طول و وزن برای ماهی ها نر w=0.671×TL+0.043 و برای ماهی ها ماده W=1.593×TL+0.061 بود.