مقاله بررسی تنوع اسید چرب گامالینولنیک (امگا ۶) در اندام های ۱۶ اکوتیپ از گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) با روش TLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع اسید چرب گامالینولنیک (امگا ۶) در اندام های ۱۶ اکوتیپ از گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum) با روش TLC
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل گاو زبان ایرانی
مقاله کروماتوگرافی لایه نازک
مقاله گامالینولنیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورآزاد نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی تبار سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: شکری احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) جهت تعیین میزان تنوع اسید چرب گاما لینولنیک ((GLA در ۱۶ اکوتیپ از گل گاو زبان ایرانی استفاده گردید. جهت ارزیابی تنوع GLA در اندام ها ابتدا استخراج روغن از ریشه، برگ و بذر با استفاده از سیستم سوکسله و حلال هگزان انجام پذیرفت. جداسازی و شناسایی GLA با روش TLC در فاز ثابت سیلیکاژل۶۰ اف ۲۵۴، فاز متحرک (هگزان- دی اتیل اتر- اسید استیک گلاسیال) و با استفاده از معرف فسفومولیبدیک اسید انجام پذیرفت. نتایج حاصله از سنجش مساحت لکه های حاصله از روش TLC، به منظور گروه بندی از نظر تنوع GLA در اکوتیپ های مختلف، به نرم افزار SPSS12.0 انتقال یافتند. بدین منظور از معیار مربع فاصله اقلیدسی و الگوریتم سلسله مراتبی از نوع تجمعی و روش اتصال داخل گروه ها استفاده گردیده و دندروگرام مربوطه رسم شد که اکوتیپ ها را از نظر تنوع GLA در فاصله ژنتیکی ۱۱ در ۳ گروه طبقه بندی نمود. یافته های این پروژه نه تنها می توانند به عنوان اطلاعات پایه در برنامه های به نژادی به جهت اصلاح اسیدهای چرب در گیاه گل گاو زبان ایرانی به کار گرفته شوند بلکه می توانند بعنوان داده های شیموتاکسنومی در طبقه بندی درون و بین گونه ای جنس Echium استفاده گردند.