مقاله بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتوز
مقاله بیوماس
مقاله اکوسیستم
مقاله تالاب گمیشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضیعی مهلا
جناب آقای / سرکار خانم: افسا سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: شامخی رنجبر خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: حامی طبری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوامع بنتوزی نقش مهمی در زنجیره غذایی اکوسیستم تالاب ها بازی می کنند و مطالعه این جوامع معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیکی یک اکوسیستم آبی است. در این مطالعه به شناسایی، فراوانی و بیوماس بنتوزهای تالاب گمیشان در فصل پاییز ۱۳۸۹ (از مهرماه تا پایان آذر ماه) در سه ایستگاه بطور ماهانه پرداخته شد. نمونه برداری در هر ایستگاه (با سه تکرار)، توسط نمونه بردار Van Veen Grab انجام و نمونه ها با فرمالین با نسبت ۴ درصد فیکس و به آزمایشگاه جهت انجام مراحل بعدی آزمایش منتقل گردیدند. طی این مطالعه، چهار خانواده Planorbidae, neritidae, Chironomidae و Pyrgulidae شناسایی شدند. نتایج حاصل از بررسی فراوانی و بیوماس بنتوزها در ایستگاه های مختلف نشان داد که خانواده Pyrgulidae بیشترین فراوانی و بیوماس را نسبت به دیگر خانواده ها داشت. در ایستگاه شماره ۲ در تمام ماه های نمونه برداری و در ایستگاه شماره ۱ در ماه آبان، بنتوز خانواده Planorbidae مشاهده نشد. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که حدود ۵۵ درصد فراوانی یا غالبیت بنتوزها در تالاب گمیشان را خانواده Pyrgulidae تشکیل می دهد.