مقاله بررسی تکرارپذیری حداکثر دامنه و شدت مربوط به آن در پاسخ ’H که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تکرارپذیری حداکثر دامنه و شدت مربوط به آن در پاسخ ’H
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول رنشاو
مقاله پاسخ ’H
مقاله تکرارپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلجاریان سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزآبادی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در بسیاری از مطالعات در سطح نخاع، تغییرات فعالیت سلول رنشاو با پاسخ H’ سنجیده می شود. پس از آنکه برای اولین بار، تحریک کننده الکتریکی که بتواندبا تولید شدت های تحریک متفاوت و فاصله مشخص، پاسخ H’ را برانگیخته کند، طراحی و ساخته شد، آزمون تکرارپذیری حداکثر دامنه پاسخ H’ بدست آمده از دستگاه جدید و شدت مربوط به آن، در یک جلسه و بین جلسات انجام شد.
روش بررسی: پاسخ H’ از ۶ فرد سالم در سه جلسه و هرجلسه دوبار از عضله سولئوس پای غالب ثبت شد. فاصله دو ثبت در یک جلسه ۲۰ دقیقه و بین جلسات یک هفته بود.
یافته ها: تکرارپذیری نسبی حداکثر دامنه پاسخ H’ و شدت مربوط به آن، در یک جلسه بترتیب ۰٫۹۲ و ۰٫۹۸ و در جلسات متوالی بترتیب ۰٫۸۶ و ۰٫۹ بود. تکرارپذیری مطلق این دو متغیر نیز در یک جلسه بترتیب ۰٫۳۷ و ۰٫۴۷ و بین جلسات بترتیب ۰٫۴۴ و ۱٫۰۶ بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تکرارپذیری نسبی حداکثر دامنه پاسخ H’ و شدت مربوط به آن، در یک جلسه و در جلسات متوالی درحد بسیار بالا بوده، و تکرارپذیری مطلق این دو متغیر نیز خوب بوده است.