مقاله بررسی تقابل های دوگانه در غزل های حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تقابل های دوگانه در غزل های حافظ
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقابل دوگانه
مقاله زوج های متقابل
مقاله غزلیات حافظ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی لو علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تقابل های دوگانه در آثار هنری و ادبی توجه برخی زبان شناسان، اسطوره شناسان، روایت شناسان و نشانه شناسان معاصر را به خود جلب کرده است. آنها بر این عقیده اند که از این منظر به درک و دریافت بهتری از آثار ادبی می توان دست یافت.
در این پژوهش با نگاهی دیگر به اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ، به بررسی تقابل های دوگانه یا زوج های متقابل – به عنوان یکی از عناصر محوری اشعار او – خواهیم پرداخت و چنان که دیده می شود، غالب غزل های حافظ از این ویژگی برخوردارند. برای این غرض ۱۰۰ غزل از مواضع مختلف دیوان او انتخاب شد. در این غزل ها ۶۳۷ مورد تقابل دوگانه، یعنی در هر غزل تقریبا ۶٫۴ مورد، دیده شد. این تقابل های دوگانه در سه بخش واژگانی و لفظی (۳۵%)، معنایی و فکری (۵۴%) و ادبی (۱۱%) دسته بندی شده اند. زوج های متقابل معنایی در اشعار حافظ بسامد بیشتری دارند. برخی از این زوج های متقابل زیرشاخه مفاهیم کلانی است که در دیوان خواجه کاربرد بالایی دارند، تقابل هایی نظیر زهد و شادنوشی، نقص و کمال، تهیدستی و توانگری و …. حافظ از طریق این تقابل ها غزل های خود را تشخص خاصی داده و سبک شعری خود را از دیگران متمایز کرده است.