مقاله بررسی تفاوت های مفهومی غرب زدگی در آرای فردید و آل احمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تفاوت های مفهومی غرب زدگی در آرای فردید و آل احمد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غرب زدگی
مقاله فردید
مقاله آل احمد
مقاله نیهیلیسم
مقاله انتولوژی
مقاله هویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دهه چهل شمسی حایز اهمیت به سزایی است چرا که مفهوم غرب زدگی برای اول بار وارد ادبیات سیاسی جامعه روشنفکری گردید. اگرچه فردید و آل احمد به عنوان شارحان مفهوم غرب زدگی نامبردار شده اند اما، برخلاف تصوری که وجود دارد، تلقی و برداشت هر یک از این مفهوم بسیار متفاوت از دیگری بود. این نوشتار در پی پاسخگویی به این سوال است که تفاوت آل احمد و فردید در طرح و تدوین مفهوم غرب زدگی چه بود و هر یک چه مرادی از این مفهوم داشتند. فرضیه مقاله نیز از این قرار است که مراد فردید از غرب زدگی بیشتر ناظر به وجه انتولوژیک آن بود در حالی که آل احمد- نادانسته- بر وجه هویتی آن تاکید داشته است. به عبارتی، در حالی که به زعم فردید غرب و شرق مفاهیمی اونتولوژیک هستند که بر دو گونه فهم از وجودِ فی نفسه اشاره دارند از نگاه آل احمد تعارض غرب و شرق نه جنبه هستی شناختی که صرفا امری مربوط به هویت تاریخی بوده است.