مقاله بررسی تغییر شکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییر شکل پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوم آلومینیومی
مقاله ذرات کاربید سیلیسیوم
مقاله کربنات کلسیم
مقاله خواص فشاری
مقاله پنل ساندویچی
مقاله سقوط پرتابه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دوراندیش سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: تدینی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همواره ایجاد ساختارهایی با قابلیت جذب انرژی از موارد حائز اهمیت در صنعت امروز به شمار رفته است و در این میان استفاده از پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم به عنوان ساختاری سبک، دسته مهمی از تولیدات این حوزه را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش فوم سازی مستقیم مذاب و به کارگیری مقادیر مختلف از عامل فوم ساز کربنات کلسیم و عامل پایدارکننده کاربید سیلیسیوم، محصولات فوم آلومینیومی تولید گردید. با توجه به پارامترهای تولید، دانسیته فوم های تولیدی بین ۰٫۳۸ تا ۰٫۶۳ گرم بر سانتیمتر مکعب اندازه گیری شد. در ادامه، بررسی های ریزساختاری و خواص فشاری محصولات نیز انجام گرفت. مطالعات ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بیانگر توزیع یکنواخت سلول ها می باشد. با توجه به خواص فشاری محصولات و اندازه گیری ظرفیت جذب انرژی فشاری از روی سطح زیر منحنی تنش-کرنش حاصل، بهترین محصول از نقطه نظر میزان جذب انرژی استاتیک انتخاب و آزمون های سقوط پرتابه بر روی آن محصول ادامه یافت. آزمون سقوط پرتابه به منظور بررسی تغییرشکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تولیدی و صفحات رویی آلومینیومی با میزان انرژی اعمالی ۹۷٫۳ ژول انجام شد. در این آزمون تاثیر ضخامت هسته فوم آلومینیوم و ضخامت صفحات رویی بر عمق نفوذ پرتابه، طول جدایش صفحه پشتی از هسته فومی و کرنش ایجاد شده در صفحه پشتی مورد مطالعه قرار گرفته است. مشخص گردید که با افزایش ضخامت صفحات، عمق نفوذ پرتابه، طول جدایش صفحه پشتی و کرنش صفحه پشتی کاهش می یابد. علاوه بر این با افزایش ضخامت هسته فومی عمق نفوذ پرتابه افزایش یافته اما طول جدایش صفحه پشتی و کرنش صفحه پشتی کاهش می یابد.