مقاله بررسی تغییر آنزیم های آنتی اکسیدانت و ماتریکس متالوپروتئیناز محیط رویی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و چربی در شرایط کشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۵۰ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییر آنزیم های آنتی اکسیدانت و ماتریکس متالوپروتئیناز محیط رویی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و چربی در شرایط کشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمی
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدانت
مقاله ماتریکس متالوپروتئیناز
مقاله پیری سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: لشکربلوکی تقی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی قاسم کاشانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان رادا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به دلیل توانایی تکثیر، تمایز و ترمیم بالا در سلول درمانی نقش های مهمی ایفا می کنند. یکی از مشکلات در مسیر کشت سلول های بنیادی قبل از استفاده درمانی، ظهور علائم پیری سلول در شرایط کشت است. تغییرات پیری با کاهش ظرفیت تولید آنزیم های آنتی اکسیدانت و تغییرات پروتئین های ماتریکس متالوپروتئیناز (MMPs) هم راه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه ظرفیت تولید آنزیم های آنتی اکسیدانتی سوپراکسیددسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و MMP-2 در محیط رویی سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان (BMSCs) و بافت چربی (ADSCs) موش صحرایی است.
مواد و روش ها: BMSCs و ADSCs به ترتیب از بافت های مغز استخوان های فمور و تیبیا و چربی زیرجلدی جدا شدند. سلول ها در محیط a-MEM غنی شده با %۱۰ سرم جنین گاوی (FBS) تا ۷ پاساژ متوالی کشت شدند. بررسی میزان فعالیت آنتی اکسیدانتی و MMP در محیط رویی فاقد سرم به ترتیب با روش های سنجش آنزیمی و زایموگرافی صورت گرفت.
یافته ها:
BMSCs  و ADSCs از لحاظ فعالیت آنزیم هایSOD  و GPx به طور تقریبا یکسان، به ترتیب در پاساژهای ۵ و ۶-۴ بیش ترین فعالیت را نشان دادند. هم چنین، از لحاظ فعالیت MMP، پاساژ چهارم مناسب ترین پاساژ است. از طرفی دیگر، سنجش MDA و LDH سلامت غشا در این سلول ها را نشان داد.
نتیجه گیری: بافت چربی دارای ظرفیت آنتی اکسیدانتی بالایی است. هم چنین پاساژهای ۶-۴ زمانی است که ظرفیت تولید آنزیم های آنتی اکسیدانتی و MMP در BMSCs و ADSCs در بالاترین سطح خود قرار دارند.