مقاله بررسی تغییرات ۱۰- ICD در فرایند روزآمدسازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات ۱۰- ICD در فرایند روزآمدسازی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژگان: فرایند روزآمدسازی
مقاله ICD-10
مقاله طبقه بندی ها
مقاله مدیریت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موصلی لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان جهانی بهداشت با ایجاد تغییرات در ساختار سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری ها سعی در روزآمدسازی آن متناسب با نیازهای اطلاعاتی جامعه علمی دارد. در این مطالعه تغییرات ICD-10 (International classification of diseases) در فرایند روزآمدسازی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: داده های این مطالعه توصیفی برگرفته از سایت سازمان جهانی بهداشت بود که پس از دسته بندی در قالب تعیین نوع تغییرات، نوع دستورالعمل ها جهت ایجاد تغییر، منبع ایجاد تغییر و سال تایید و اعمال تغییرات بر اساس آمار توصیفی مورد تفسیر قرار گرفت.
یافته ها: از تعداد ۱۹۱۴ تغییری که در ۱۰-ICD در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ رخ داده است، بیشترین تغییر در جلد سوم با ۱۲۴۹ مورد (۶۵٫۵۳ درصد) بوده است. بیشترین تغییرات بزرگ در جلد اول با ۲۶۴ مورد (۵۰٫۱۹ درصد) و بیشترین تغییرات کوچک در جلد دوم با ۶۹ مورد (۴۹٫۶۴ درصد) اعمال شده است. بیشترین دستورالعمل تغییرات در هر سه جلد مربوط به اضافه کردن (Add) موردی به سیستم بوده است. در بین گروه های فعال ایجاد کننده تغییرات، MRG (Mortality reference group) با ۱۰۷ مورد (۲۰٫۳۴ درصد) و ۱۱۶ مورد (۸۳٫۴۵ درصد) به ترتیب در جلد اول و دوم و آلمان با ۳۰۵ مورد (۲۴٫۴۲ درصد) در جلد سوم بیشترین نقش را داشته اند.
نتیجه گیری: حفظ سیالیت یک سیستم طبقه بندی در حوزه سلامت امری خطیر و ضروری است. این سیالیت در ICD-10 با ایجاد تغییرات چشم گیر به دلیل افزایش کشفیات جدید در زمینه پزشکی، تجهیزات تشخیصی و درمانی و به دنبال آن اطلاعات سلامت رخ داده است. در ایران نیز به دلیل سیاست دولت مبنی بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نیاز به استفاده از سیستم طبقه بندی روزآمد بیشتر احساس می شود.