مقاله بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی رشته کوه دنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۸ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی رشته کوه دنا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج پوشش گیاهی
مقاله جامعه گیاهی
مقاله دنا
مقاله رلوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور زینب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری کوخدان عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: علیرضانژاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه حفاظت شده دنای غربی یکی از غنی ترین نقاط کشور از نظر تنوع زیستی است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات تنوع زیستی گیاهی، تاج پوشش گیاهی و جامعه های گیاهی در طبقات ارتفاعی رشته کوه دنا است. در این تحقیق نمونه برداری به روش تصادفی – سیستماتیک انجام شد که در آن ۳۰ رلوه به روش حداقل سطح گونه تعیین شد. در هر رلوه درصد پوشش هرگونه و گونه های غالب تعیین و گونه های منطقه جمع آوری شد. برای هر رلوه اطلاعات ارتفاع، جهت و درصد شیب ثبت شد. نتایج نشان داد مهمترین عامل در میزان پوشش گیاهی منطقه عامل ارتفاع بوده و عامل درصد شیب نیز در درجه دوم قرار گرفته است. بررسی فلوریستیکی حاصل از مطالعات در ۳۰ رلوه نشان می دهد که در منطقه دنای غربی ۲۱۲ نمونه گیاهی از ۲۴ تیره گیاهی رویش دارد که ۴۱ گونه اندمیک، ۱۲ گونه نادر، ۱گونه آسیب پذیر و ۷ جنس تک گونه ای است. در شیب جنوبی از ارتفاع 2242 متر تا ۴۳۵۹ متر از سطح دریا با افزایش ارتفاع درصد تاج پوشش گیاهان در هر رلوه کمتر می شود. این تغییرات در شیب شمالی نیز مشاهده می شود. از ارتفاع ۲۶۵۰ متر تا ارتفاع ۴۳۵۰ متر از سطح دریا با کاهش ارتفاع، درصد تاج پوشش در هر رلوه بیشتر می شود. در منطقه چهار فرماسیون گیاهی شامل فرماسیون های درختی، درختچه ای، گیاهان بالشتکی و گیاهان علفی هستند. ۲۲ جامعه گیاهی در طبقات ارتفاعی و شیب های شمالی و جنوبی مشاهده شد.