مقاله بررسی تغییرات پوشش گیاهی تحت تاثیر تغییرات بارندگی در مراتع نیمه استپی استان اردبیل (مطالعه موردی: سایت تحقیقات مرتع ارشق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۵۰۷ تا ۵۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات پوشش گیاهی تحت تاثیر تغییرات بارندگی در مراتع نیمه استپی استان اردبیل (مطالعه موردی: سایت تحقیقات مرتع ارشق)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه نیمه استپی
مقاله نوسانات بارندگی
مقاله پوشش گیاهی
مقاله تولید علوفه
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قسمت اعظم مراتع کشور در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد که در این اقلیم، نوسان بارندگی از عوامل عمده ای است که پوشش گیاهی و به دنبال آن تولید علوفه را تحت تاثیر قرار می دهد. در سال های خشک که بارندگی کاهش می یابد، سطح پوشش گیاهی و میزان تولید علوفه آسیب می بیند. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات پوشش گیاهی با بارندگی در مراتع نیمه استپی اردبیل در طی نه سال متوالی (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵) انجام گردید. نتایج نشان داد که پوشش تاجی گونه های بوته ای مانند Salsola gemmascens و Noaea mucranata کاهش ولی گونه های Artemisia fragrans و Kochina prostrate افزایش داشت. درکل تراکم گونه های بوته ای حدود ۴۰% کاهش داشت و ارتباط بین بارندگی فصلی (پائیز و زمستان) و گونه های بوته ای وجود دارد. گونه های گندمیان دایمی در طی نه سال با نوسانات بارندگی واکنش متفاوتی داشتند و در کل تغییرات معنی داری در آنها مشاهده نشد، گونه Stipa hohenacheriana بیشتر تحت تاثیر بارندگی فصل زمستان بوده ولی Poa bullbosa و Cynodon با بارندگی فصل بهاره بیشتر همبستگی نشان دادند. تراکم گونه های پهن برگان علفی دایمی افزایش چشم گیری داشت (حدود هفت برابر) ولی در سال های خشک (۱۳۸۱- ۱۳۷۹) به شدت کاهش داشتند، تولید علوفه در طی نه سال از ۲۹۶ به ۷۴۷ کیلوگرم در هکتار رسیده، که حدودا ۲٫۵ برابر شده است. از آن مقدار سهم گیاهان کلاس I، II و III به ترتیب ۲۳٫۱، ۵۱٫۹ و ۲۵٫۲ درصد بوده است. همچنین در ترسالی ها میزان تولید علوفه از ۷۴۷ به ۱۹۶۸ کیلوگرم در هکتار رسیده. در واقع حدود هفت برابر افزایش داشته است.