مقاله بررسی تغییرات یورودینامیک به دنبال تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA در بیماران مبتلابه میلوپاتی ناشی از HTLV1 مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان دارویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۷۳ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات یورودینامیک به دنبال تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA در بیماران مبتلابه میلوپاتی ناشی از HTLV1 مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان دارویی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس لنفوسیتیک T انسانی نوع ۱
مقاله سم بوتولینوم A. مثانه بیش فعال
مقاله مطالعه یورودینامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشوری ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: نظری لینا
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویروس لنفوسیتیک T انسانی نوع ۱، در ۳% از ناقلین موجب پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری و میلوپاتی ناشی ازHTLV-1 می شود. در این میان بیش فعالی دترسور رایج ترین علامت است، در این مطالعه استفاده از سم بوتولینوم A به صورت تزریق به داخل مثانه به عنوان یک روش درمانی در بیماران مقاوم به درمان های محافظتی و دارویی در بیماران مبتلا به دترسور بیش فعال به علت HTLV1 مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی از اردیبهشت ماه سال ۹۱ تا تیر ماه ۹۲ در بیمارستان امام رضا انجام شد. ۲۵ بیمار مبتلا به HTLV1 مقاوم به درمان طبی تحت بررسی قرار گرفتند، سپس این بیماران تحت مطالعه یورودینامیک قرار گرفته و سپس سم بوتولینیوم A داخل دترسور مثانه تزریق گردید. ارزیابی کامل یورودینامیک در ماه ۳ تکرار و اطلاعات با استفاده از آزمون تی و ویلکاکسون بررسی شد.
نتایج: تغییرات قابل توجهی در پارامترهای یورودینامیکی در بیماران مورد مطالعه ایجاد شد. در میان افراد تحت بررسی ۲۰ بیمار (۸۰%). افزایش حداکثر فشار دترسور داشتند در حالی که بعد از مداخله به ۴ بیمار (۱۶%). کاهش یافته (p<0.001) و در ۴ بیمار مذکور، ۲ بیمار نشت ادراری در هنگام سیستومتری داشتند. ۱۹بیمار (۷۶%). انقباضات مهارنشده مثانه داشته اند، بعد از مداخله این تعداد به ۵ بیمار (۲۰%) کاهش یافت که اختلاف آماری واضح دیده شد (p<0.001)، که از این ۵ بیمار، ۲ بیمار نشت ادراری در هنگام سیستومتری داشتند.
نتیجه گیری: تزریق سم بوتولینوم A داخل دترسور می تواند در بهبود یافته های پاتولوژیک یورودینامیک در بیماران مبتلا به HTLV1 مفید باشد. اثر بخشی مناسب این درمان و عوارض نسبتا ناشایع آن می تواند منجر به جایگزین شدن آن در بیماران با مقاومت به داروهای آنتی کولینرژیک و یا در بیماران با عوارض دارویی گردد.