مقاله بررسی تغییرات هیستومورفولوژی کلیه، کبد، پانکرآس و طحال در افزایش فشار گاز دی اکسید کربنیک در طی اعمال جراحی لاپاراسکوپی در سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات هیستومورفولوژی کلیه، کبد، پانکرآس و طحال در افزایش فشار گاز دی اکسید کربنیک در طی اعمال جراحی لاپاراسکوپی در سگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاپاراسکوپی
مقاله فشار داخل صفاقی
مقاله دی اکسید کربن
مقاله کلیه
مقاله کبد
مقاله پانکرآس
مقاله طحال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام میرسپهر
جناب آقای / سرکار خانم: عاشق حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی سعیدی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دمیده شدن ممتد یک گاز بی اثر به داخل حفره صفاقی در حین لاپاراسکوپی شرایط کاری را برای جراح راحت تر می کند. حجم این گاز باید به اندازه کافی زیاد بوده تا جراح دید کافی داشته باشد اما نباید از حد استاندارد آن (۱۵ میلی متر جیوه) فراتر رود. متداولترین گازی که بدین منظور استفاده می شود دی اکسید کربن است زیرا این گاز اجازه انجام الکتروکوتری بی خطر را داده و به سرعت در عروق خونی جذب و حل می شود، بنابراین خطر امبولیسم گاز را کاهش می دهد. بیست قلاده سگ ماده از نژاد مخلوط برای این مطالعه آماده شدند. وزن متوسط آنها ۲۰±۳ کیلوگرم و سن متوسط آنها ۱۸±۱٫۲ ماه بود. سگ ها به صورت تصادفی به دو گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. در گروه کنترل فشار داخل شکمی در حد ۱۲ میلی متر جیوه و در گروه آزمایش در حد ۲۰ میلی متر جیوه نگه داشته شد. طول مت جراحی (زمان وجود گاز در حفره شکمی= ۴ ساعت) در نظر گرفته شد. ارزیابی هیستوپاتولوژی، تغییرات آسیب شناسی بیشتری را در کلیه تمام سگ های گروه آزمایش نشان داد. یافته های ما نشان داد ارگان هایی که رسانش خونشان توسط یک یا دو سرخرگ و بازگشت خونشان توسط یک یا دو سیاهرگ تامین می شود، به افزایش فشار داخل حفره بطنی بسیار حساس ترند.