مقاله بررسی تغییرات نوروفیزیولوژیک خستگی عضلانی در افراد سالم و بیماران مبتلا به درد قدام زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات نوروفیزیولوژیک خستگی عضلانی در افراد سالم و بیماران مبتلا به درد قدام زانو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی عضلانی
مقاله کنترل حرکت
مقاله ضریب قرینگی
مقاله الکترومیوگرافی سطحی
مقاله درد جلوی زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتم ساز سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی قمی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خستگی عضلانی عاملی برای آسیب دیدگی است. توانایی انجام حرکت بدون خطا و کنترل پذیری آن در کاهش ضایعات اثر مهمی دارد. به دنبال خستگی تکرارپذیری حرکت کاهش می یابد. ارزیابی کنترل حرکت به دنبال خستگی می تواند بستری مناسب برای بررسی تغییرات بوجود آمده باشد و در توصیه های درمانی جهت جلوگیری از صدمات کمک نماید. هدف این تحقیق بررسی تغییرات بوجود آمده در کنترل حرکت بر اساس بروز خستگی از دیدگاه فیزیولوژیک در افراد سالم و بیماران با درد جلوی زانو است.
روش بررسی: تعداد ۱۵ خانم (۱۰ فرد سالم و ۵ بیمار با علائم دو طرفه) داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. ثبت الکترومیوگرافی سطحی از عضلات واستوس مدیالیس، واستوس لترالیس و رکتوس فموریس هر دو سمت (۲۰ عضله سالم و ۱۰ عضله بیمار) در حین آزمون خستگی در دو زنجیره باز و بسته بدست آمد. قبل و بلا فاصله بعد از خستگی پنج تکرار داینامیک تعیین و سه تکرار میانی آن جهت مقایسه ضریب قرینگی به عنوان شاخص ارزیابی کنترل و کاهش میانه طیف فرکانس به عنوان شاخص خستگی در نظر گرفته شد.
یافته ها: به دنبال خستگی در هر دو گروه میانه طیف فرکانس کاهش معنی داری نشان داد که در گروه بیماران این کاهش بیشتر بود. همچنین کاهش معنی داری در شاخص قرینگی در بعد از خستگی مشاهده شد. این معیار در بین دو گروه در قبل از خستگی معنی دار بود ولی بعد از خستگی تفاوتی نداشت.
نتیجه گیری: خستگی سبب کاهش میانه فرکانس در حرکات داینامیک می گردد. بدنبال درد و اختلال عملکرد مراکز بالای سیستم کنترل حرکت از سینرژی های متفاوتی استفاده می کنند. بعد از خستگی الگوی سینرژی تغییر کرده و در انقباضات داینامیک ضریب قرینگی کاهش می یابد این تغییر وابسته به اختلال عملکردی و درد بوده و الگوی ثابتی ندارد.