مقاله بررسی تغییرات مشخصه های کمی جست گروه ها با فاصله از روستا در جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگلهای هواره خول شهرستان بانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات مشخصه های کمی جست گروه ها با فاصله از روستا در جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگلهای هواره خول شهرستان بانه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جست گروه
مقاله جست
مقاله فاصله از روستا
مقاله هواره خول
مقاله شهرستان بانه
مقاله زاگرس شمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح الهی سروش
جناب آقای / سرکار خانم: نمیرانیان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانیان نقی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مازیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موثرترین راه حل ها جهت تضمین پایداری در جنگل های زاگرس شمالی که به شدت در حال تخریب هستند و زادآوری جنسی نیز در این جنگل ها حداقل ممکن می باشد، می تواند استفاده از روش زادآوری غیرجنسی (پرورش جست گروه ها) باشد. بنابراین آگاهی از وضعیت کمی جست گروه ها می تواند به مدیریت بهتر این جنگل ها کمک نماید. با توجه به هدف این پژوهش، جنگل های سامان عرفی روستای هواره خول در شهرستان بانه انتخاب گردید. تعداد ۶۰ قطعه نمونه مربع شکل به ابعاد ۲۰ × ۲۰ متر به روش منظم _ تصادفی در شبکه آمار برداری ۳۰۰ × ۲۰۰ متر در عرصه پیاده شد و مشخصات کمی جست گروه ها در سه فاصله ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ متری از مرکز روستا مورد بررسی قرار گرفت. در هر قطعه نمونه مشخصات کمی شامل تعداد جست گروه ها، تعداد جست های موجود در جست گروه ها، تعداد جست گروه های با ارتفاع زیر دو متر، قطر برابر سینه قطورترین جست، ارتفاع بلندترین جست و دو قطر عمود بر هم تاج جست گروه ها اندازه گیری شدند. برای مقایسه میانگین مشخصه های مورد مطالعه با طبقات فاصله ای از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن استفاده شد. نتایج آنالیز داده ها نشان دادند که میانگین تمامی مشخصه های کمی به جز قطر برابرسینه در طبقات مختلف فاصله از روستا اختلاف معنی داری را در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان می دهند. در کل نتایج نشان دهنده شدت زیاد تخریب در نزدیکی روستا (شعاع ۵۰۰ متری روستا) هستند.