مقاله بررسی تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در مناطق نیمه استپی استان های گلستان و خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در مناطق نیمه استپی استان های گلستان و خراسان رضوی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل محیطی
مقاله فنولوژی
مقاله نیمه استپی
مقاله Poa bulbosa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سور انور
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی خادم فریده
جناب آقای / سرکار خانم: ابرسجی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه فنولوژی گیاهان یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در اعمال مدیریت جهت بهره برداری بهینه از پوشش گیاهی می باشد. گونه مرتعی Poa bulbosa از نظر علوفه ای و مرتعی، پراکندگی و گسترش در شرایط مختلف محیطی، همچنین رویش آن در فصل زمستان، جلوگیری از فرسایش خاک و نیز مشاهده پدیده زنده زایی یا تکثیر رویشی از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی شرایط مختلف محیطی بر روند تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در طول چهار سال آماری ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ در سه ایستگاه در مناطق نیمه استپی کشور (چناران و تیل آباد در استان گلستان و بینالود در استان خراسان رضوی) انجام شد. در این تحقیق در هر ایستگاه ۱۰ پایه انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی و ارتفاع کل گیاه برای هر پایه در مقاطع زمانی ۱۵ روزه در مرحله رویشی و ۷ روزه در مرحله زایشی اندازه گیری و در فرم ویژه ای ثبت شد. نتایج نشان داد که شروع و خاتمه مراحل فنولوژیکی این گونه در سال ها و ایستگاه های مختلف، متفاوت می باشد و مراحل فنولوژیکی این گونه تحت تاثیر اقلیم، درجه حرارت و ارتفاع از سطح دریا قرار دارد.