مقاله بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلبک های ماکروسکوپی
مقاله نواحی جزر و مدی
مقاله زی توده
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادالهی سهراب علی
جناب آقای / سرکار خانم: گراوندکریمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عمادآبادی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تغییرات فصلی میزان زی توده و نحوه پراکنش جلبک های غالب ماکروسکوپی به مدت ۴ فصل از آبان ماه ۱۳۸۷ تا مرداد ماه ۱۳۸۸ از ۶ ایستگاه در نواحی جزر و مدی استان بوشهر نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری ها با روش کوادرات های تصادفی (۰٫۵m×۰٫۵m) و از چهار منطقه جزر و مدی (بالای میان کشندی، میان میان کشندی، پایین میان کشندی و زیر منطقه جزر و مدی) صورت گرفت و تمامی نمونه های جمع آوری شده، پس از شناسایی و دسته بندی اولیه در محل جهت مراحل بعدی کار به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، عملیات شناسایی و اندازه گیری وزن خشک انجام شد. در این تحقیق در مجموع ۱۳ گونه جلبکی شامل ۳ گونه سبز، ۴ گونه قهوه ای و ۶ گونه قرمز شناسایی و ثبت گردید. از میان ۳ گونه جلبکی سبزگونه Enteromorpha intestinalis دارای بیشترین تراکم و زی توده در میان جلبک های سبز مورد مطالعه و گونه غالب در ایستگاه های نمونه برداری بود. این در حالی بود که جلبک Cystoseira myrica و Gracilaria corticata به ترتیب از میان جلبک های قهوه ای و قرمز شامل بیشترین میزان زی توده بود.