مقاله بررسی تغییرات فصلی آنزیم های آنتی اکسیدان در سه گونه .Lecanora muralis (Schaerer) rebenh. ،Xanthoria parietina (L.) Th.fr و .Ramalina farinacea (L.) Ach از منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات فصلی آنزیم های آنتی اکسیدان در سه گونه .Lecanora muralis (Schaerer) rebenh. ،Xanthoria parietina (L.) Th.fr و .Ramalina farinacea (L.) Ach از منطقه مغان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدانی
مقاله تغییرات فصلی گلسنگ
مقاله Lecanora muralis
مقاله Ramalina farinacea و Xanthoria parietin

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری بیله سوار ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: اربابیان صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی چگونگی سازگاری سه گونه گلسنگ در سه فصل بهار، تابستان و زمستان بود برای نشان دادن این سازگاری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سه گونه گلسنگ از دشت مغان مورد سنجش قرار گرفت در این تحقیق گلسنگ Ramalina farinacea و Lecanora muralis از مرکز شهرستان انگوت (شهر تازه کند استان اردبیل) به صورت تصادفی از کوه ها جمع آوری و گلسنگ Xanthoria parietina نیز از اطراف تالاب شهرک پارس آباد مغان استان اردبیل به طور تصادفی از روی درخت جوالدوز (Catalpa bignonioides) جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پراکسیداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در هر سه گونه گلسنگ در فصل زمستان (سرما) و تابستان (گرما) بیشتر از فصل بهار بود. آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و پلی فنل اکسیداز در دو گونه R. farinacea و L. muralis در تابستان و آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در این دو گونه در زمستان افزایش معنی داری داشتند و در گونه X. parietina آنزیم های پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در تابستان افزایش معنی داری نشان دادند. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده احتمالا تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی باعث سازگاری فصلی در این گونه ها می شود.