مقاله بررسی تغییرات فشار نیتروژن با پیشرفت واکنش نیتروراسیون در اثر آسیاب کاری در کامپوزیت TiN-Al2O3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات فشار نیتروژن با پیشرفت واکنش نیتروراسیون در اثر آسیاب کاری در کامپوزیت TiN-Al2O3
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزیت های زمینه سرامیکی
مقاله کامپوزیت TiN-Al2O3
مقاله آلیاژسازی مکانیکی
مقاله نیترید تیتانیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درسال های اخیر، تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای سنتز مواد پیشرفته صورت گرفته است. در این تحقیق، کامپوزیت Al2O3-TiN به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید. از پودر اکسید تیتانیوم و آلومینیوم به عنوان مواد اولیه استفاده شد و آسیاب کاری در آتمسفر نیتروژن با فشار ۵ آتمسفر انجام شد. نتایج حاصل از آلیاژسازی مکانیکی نشان داد در اولین مرحله از فرآیند سنتز، اکسید تیتانیوم بوسیله آلومینیوم احیا می شود و در ادامه فرآیند، تیتانیوم تولیدی با نیتروژن واکنش انجام می دهد. در صورتی که نسبت مولی آلومینیوم به اکسید تیتانیوم برابر ۱٫۲ و ۱٫۳ باشد، پس از ۲۰ ساعت آسیاب کاری، پیک های نیترید تیتانیوم در نتایج XRD نمایان می شود. هم چنین، نتایج بررسی تغییرات فشار نیتروژن با پیشرفت واکنش نیتروراسیون در اثر آسیاب کاری، افت شدید فشار نیتروژن با نزدیک شدن به انتهای واکنش را نشان می دهند.