مقاله بررسی تغییرات ساختاری دریاچه ارومیه با استفاده از متریک های سیمای سرزمین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات ساختاری دریاچه ارومیه با استفاده از متریک های سیمای سرزمین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب ارومیه
مقاله متریک های سیمای سرزمین
مقاله تغییرات ساختاری
مقاله سنجش از دور
مقاله تصاویر ماهواره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری شیرکو
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده شعبانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: دانه کار افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایش تغییرات اکوسیستم های طبیعی جایگاه ویژه ای در استفاده بهینه از منابع طبیعی دارد. دریاچه ارومیه بزرگترین تالاب بین المللی ایران است که ویژگی های محیط زیستی آن باعث شده که بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان قرار گیرد. نوسانات سطح دریاچه طی سال های اخیر نظرات بسیاری را به خود معطوف نموده است. در این تحقیق سعی برآنست که با شناسایی روند تغییرات ساختاری تالاب ارومیه در سال ۱۳۹۱ در یک دوره ی زمانی بیست ساله با استفاده از سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی و علم اکولوژی سیمای سرزمین به نوعی مدیریت محیط زیستی برای این تالاب دست یافت. برای این منظور ابتدا تصاویر ماهواره ای لندست ۴ و ۵ سنجنده TM مربوط به چهار دوره زمانی تهیه و با استفاده از نرم افزار ENVI تصحیحات هندسی و طیفی صورت گرفت و تصاویر در دو طبقه آبی و غیر آبی طبقه بندی شد تا اطلاعات مورد نیاز برای بررسی تغییرات تالاب به صورت کمی به دست آید. سپس با استفاده از نرم افزار FRAGSTATS متریک های سیمای سرزمین در جهت کمی سازی تغییرات ساختاری محاسبه شد. نتایج بدست آمده حاصل از متریک CA در دوره زمانی مورد مطالعه نشان می دهد که مساحت دریاچه ارومیه کاهش یافته است. همچنین میزان متریک PD از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ افزایش یافته و تا سال ۲۰۱۱ تقریبا میزان ۳ برابر شده است. میزان متریک TE از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ افزایش داشته و در ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ با تفاوت معنی داری کاهش می یابد. میزان متریک MESH از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ افزایش یافته و از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ کاهش یافته است. میزان متریک ED از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ کاهش یافته و در ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ افزایش یافته است. میزان متریک LPI در سال های ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ ثابت است ولی در سال ۲۰۱۱ به طور چشمگیر کاهش یافته است.