مقاله بررسی تغییرات دیواره عروق نسبت به سن به کمک التراسوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات دیواره عروق نسبت به سن به کمک التراسوند
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التراسوند
مقاله ارتعاش رگ
مقاله تصلب شرایین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرامی ایل ناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام حمید
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده ثانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره دان سیدکمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن پیش زمینه و هدف: پژوهش انجام شده در راستای بررسی تغییرات حاصل از افزایش سن روی ارتعاشات دیواره رگ کاروتید گردن، بر روی افراد سالم در سنین مختلف صورت گرفته است. هدف غایی یافتن ویژگی های تمایزدهنده ارتعاشات عروق، بین افراد بیمار و سالم است که با توجه به عدم امکان دسترسی به افراد بیمار در آزمایشگاه التراسوند، فاکتور سن را برای افراد سالم موردبررسی قراردادیم و توانستیم دو ویژگی استخراج کنیم تا در مطالعات بعدی بتوان از ویژگی های به دست آمده برای مقایسه بین افراد بیمار و سالم استفاده کرد.
مواد و روش کار: روش کار به این صورت بود که ابتدا از رگ کاروتید ۲۴ فرد داوطلب در سه گروه سنی جوان (زیر ۳۵ سال) میان سال (۳۵-۵۵) مسن (بالای ۵۵ سال) توسط دستگاه اکوکاردیوگرافی تحقیقاتی ثبت سیگنال فرکانس رادیویی (RF) صورت گرفت و بعد سیگنال خام فرکانس رادیویی توسط نرم افزار مطلب پردازش شده است. در حین پردازش ها ارتعاشات لایه های مختلف دیواره رگ در دو راستای طولی و شعاعی موردبررسی قرار گرفتند. ابتدا حرکت بزرگ دیواره رگ که در راستای جریان خون و نبض بوده با محاسبه همبستگی به دست آمده و سپس حذف می گردد و سپس با روش فاز هیلبرت، اختلاف فاز و درنتیجه جابجایی های فرکانس بالا مشخص می گردد.
یافته ها: برای تک تک افراد معیارهای کمی به دست آمده که با قرار دادن در جدول و مقایسه باهم روند نزولی میزان ارتعاشات لایه های دیواره رگ با افزایش سن تایید شد.
نتیجه گیری: گرچه رسیدن به این مطلب که افزایش سن منجر به کاهش ارتعاشات دیواره رگ می گردد به نظر بدیهی می رسد، هدف اصلی پیدا کردن ویژگی های تمایزی است که بتواند در تحقیقات بعدی که کاربرد آن روی بیماران است مورداستفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران انجام شده و پژوهش مشابهی که به طور اخص درزمینه بررسی رگ کاروتید صورت گرفته باشد موجود نیست لذا انتظار می رود نتایج حاصله راهگشای تحقیقات آتی گردد.