مقاله بررسی تغییرات در تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان در اطراف صخره های مصنوعی آب های بندر لنگه، خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات در تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان در اطراف صخره های مصنوعی آب های بندر لنگه، خلیج فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صخره های مصنوعی
مقاله جوامع ماهیان
مقاله توالی بوم شناختی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجمعه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بارگاهی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شکری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امینی نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بهسازی محیط هایی که دچار کاهش ذخایر آبزیان شده اند، اقدامات برای ایجاد زیستگاه های مصنوعی در آب های ساحلی استان هرمزگان (محدوده بندر لنگه) از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ صورت گرفته است. تعداد ۴۳۰ سازه در این محل استقرار یافته و ۱۲ ایستگاه جهت نمونه برداری انتخاب شدند. تفاوت بین ساختار جمعیتی ماهیان بین فصول مختلف نمونه برداری در طول سال ها و همچنین تفاوت بین فراوانی و غنای گونه ای ماهی ها بین سال ها و فصول مختلف توسط آزمون های آماری بررسی شد. نتایج آزمون های به کار رفته تفاوت معنی داری را در فراوانی و تنوع گونه ای بین فصول و سال های مختلف نشان نداد(p>0.05)  و تنها تفاوت معنی دار در تنوع گونه ای ماهیان بین سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مشاهده شد (p<0.05). این اختلاف ممکن است به دلیل توالی بوم شناختی اتفاق افتاده باشد. به دلیل اینکه توالی روند کندی دارد، می توان این احتمال را داد که جوامع موجود بر روی این بسترهای سخت نیاز به زمان بیشتری برای رسیدن به ثبات دارند.