مقاله بررسی تغییرات جوامع گیاهی حاشیه جنوب شرقی دریاچه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۷۴ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات جوامع گیاهی حاشیه جنوب شرقی دریاچه ارومیه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسی گیاهی
مقاله عوامل اقلیمی
مقاله نواربندی شوری
مقاله خاک
مقاله سطح ایستابی
مقاله شورهزار
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله قلی عسکر
جناب آقای / سرکار خانم: عصری یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکوسیستم های شور ایران به خاطر فعالیت های تخریبی انسان و دام در معرض تخریب قرار گرفته اند و پروژه های حفاظت، نگهداری و استقرار مجدد این اکوسیستم ها بدون بررسی جوامع گیاهی و عوامل محیطی امکان پذیر نخواهد بود. شوره زارهای جنوب شرقی دریاچه ی ارومیه با وسعتی بیش از ۸۵۰۰۰ هکتار در عرض شمالی ۳۷ درجه الی ۳۷ درجه و ۳۷ دقیقه و طول شرقی ۴۵ درجه و ۳۵ دقیقه الی ۴۶ درجه و ۲ دقیقه با ارتفاع متوسط ۱۲۸۴ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. پوشش گیاهی شوره زارهای جنوب شرقی دریاچه ی ارومیه به روش براون-بلانکه یا زیگماتیست (Braun-Blanquet or Zygmatistes) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بارندگی سالانه و درجه حرارت سالانه برای ارزیابی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های جامعه شناختی گیاهی به روش گونو انجام و تعداد ۹ جامعه گیاهی در این منطقه مشخص گردید. خصوصیات خاک جوامع گیاهی نظیر هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک، نسبت جذب سدیم، کربن آلی خاک، آنیون ها و کاتیون ها مشخص و داده ها به روش PCA آنالیز گردید. به نظر می رسد شوری، بافت خاک و سطح ایستابی از عوامل مهم کنترل کننده الگوی رویشی و پراکنش جوامع گیاهی باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که علاوه بر عوامل اقلیمی مهمترین خصوصیات در پراکنش گیاهان هدایت الکتریکی، اسیدیته، بافت، آهک و نسبت جذب سدیم بوده، همچنین پر واضح است که چگونگی آرایش جوامع گیاهی در این ناحیه به شدت تحت تاثیر نوار بندی شوری می باشد.