مقاله بررسی تغییرات تنوع زیستی و اشکوب بندی گیاهی در طبقات ارتفاعی رشته کوه دنای غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات تنوع زیستی و اشکوب بندی گیاهی در طبقات ارتفاعی رشته کوه دنای غربی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زیستی
مقاله آرایش و اشکوب بندی گیاهی
مقاله گیاهان بومی
مقاله رشته کوه دنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور زینب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری کوخدان عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: جهانتاب اسفندیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه حفاظت شده دنای غربی در بخش جنوبی سلسله جبال زاگرس واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. منطقه حفاظت شده دنای غربی یکی از غنی ترین نقاط کشور ازنظر تنوع زیستی است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات تنوع زیستی و آرایش و اشکوب بندی گیاهی در طبقات ارتفاعی رشته کوه دنا است. در این تحقیق نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی-سیستماتیک اتجام شد که در آن ۳۰ قطعه نمونه به روش حداقل سطح گونه تعیین شد. در هر قطعه نمونه درصد پوشش هر گونه و گونه های غالب تعیین و گونه های منطقه جمع آوری شد. برای هر قطعه نمونه اطلاعات ارتفاع، جهت و درصد شیب ثبت شد. داده ها وارد محیط Excell شده وتجزیه و تحلیل نتایج صورت گرفت. بررسی فلوریستیکی حاصل از مطالعات در ۳۰ قطعه نمونه نشان می دهد که در منطقه دنای غربی ۲۱۲ نمونه گیاهی از ۲۴ تیره گیاهی رویش دارد که ۴۱ گونه بومی، 12 گونه نادر، ۱ گونه آسیب پذیر و ۷ جنس تک گونه ای است. طبق بررسی های انجام شده در منطقه، محدوده ارتفاعی رویش فانروفیت ها ۳۱۵۰-۲۲۴۲ متر، کامفیت ها ۴۰۵۰-۳۳۵۰ متر، ژئوفیت ها ۲۹۲۶-۲۵۱۴ متر و همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها در تمام طبقات ارتفاعی منطقه است. مهم ترین عامل در میزان پوشش گیاهی منطقه عامل ارتفاع بوده و عامل درصد شیب نیز در درجه دوم قرار گرفته است. در منطقه ۴آرایش درختی، درختچه ای، گیاهان بالشتکی و گیاهان علفی وجود دارد. در این منطقه ۱۱۷ گونه با شکل رویشی همی کریپتوفیت (۵۵ درصد)، ۴۴ گونه با شکل رویشی تروفیت (۲۱ درصد)، ۱۷ گونه با شکل رویشی کامفیت (۸ درصد)، ۱۷ گونه با شکل رویشی ژئوفیت (۸ درصد)، ۱۷ گونه با شکل رویشی فانروفیت (۸ درصد) می باشند.